Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.6 / 10 (11)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016

Voldoe jij in 2016 aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Vul hier eenvoudig een aantal gegevens in en je weet wat jouw combinatiekorting is. lees meer

Dit kind staat in 2016 ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
Bent u co-ouder? En staat uw kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 3 hele dagen tot elk van beide huishoudens hoort. Bel voor meer informatie over de bijzondere regeling voor co-ouders de BelastingTelefoon 0800-0543
Vul hier je bruto arbeidsinkomen in van 2016. Wanneer dit nul of negatief is omdat u ondernemer bent vul dan € 0,- in voor de nieuwe vervolgvragen.
Weet je niet of je recht hebt op zelfstandigenaftrek, bereken dit dan via deze tool
https://www.berekenen.nl/inkomen/zelfstandigenaftrek-berekenen
Voor de inkomensafhankelijk combinatiekorting is het van belang dat de fiscale partner minstens 6 maanden in 2015 de fiscale partner is. Is dit niet het geval dan krijgt u geen inkomensafhankelijke combinatiekorting.

U bent fiscale partners met een huisgenoot als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

- Je bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
- Je hebt samen een kind.
1 van beide heeft een kind van de ander erkend.
- Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
- Je bent samen eigenaar van een eigen woning.
- Je bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van jullie beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
Geldt deze situatie voor jullie? Maar verhuur je een deel van uw woning aan degene met wie je op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan ben je geen fiscale partners. Je moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
- Je bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die je kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning. Je bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven.
Wil je met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan moet je hiervoor samen een -verzoek doen. Ook moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
- Je was het jaar ervoor al fiscale partners.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016

De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 berekenen? Je dient aan een aantal belangrijke voorwaarden te voldoen. Het is bijvoorbeeld van belang dat je kind op 1 januari 2016 jonger is dan 12 jaar. Dat betekent voor 2016 dat je kind geboren dient te zijn na 31 december 2003. Daarnaast dient je kind tenminste 6 maanden ingeschreven te staan op jouw woonadres en dient je arbeidsinkomen hoger te zijn dan €4.881. Je dient bovendien geen fiscale partner te hebben of een arbeidsinkomen te hebben dat lager is dan dat van je fiscale partner.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016

Rol van het arbeidsinkomen

Het arbeidsinkomen speelt een belangrijke rol wanneer je de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 wilt berekenen. Verdien je minder dan 4.881 per jaar? Dan kun je helaas niet rekenen op de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016. Krijg je zelfstandigenaftrek? Dan geldt er een uitzondering en kun je rekenen op €1.039. Valt je inkomen tussen €4.881 en €32.969 per jaar? Dan kun je rekenen op €1.039, plus 6,159% maal je arbeidsinkomen min de drempel van €4.881. Verdien je meer dan €32.969 per jaar? Dan kun je qua inkomensafhankelijke combinatiekorting voor 2016 rekenen op €2.769, er is dan geen sprake van een percentage op basis van je inkomen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 berekenen

Je kunt online de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor 2016 berekenen, aan de hand van onze online module. Het is uiteraard van belang dat je aan de belangrijke voorwaarden voldoet, vervolgens kun je simpelweg je arbeidsinkomen invullen. Aan de hand daarvan kun je de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 berekenen. Je krijgt een goed beeld van het bedrag dat je als combinatiekorting kunt ontvangen, waarmee je ervoor zorgt dat je een extra tegemoetkoming in de kosten kunt ontvangen.

Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 

Leeftijd 2015 2016
Niet AOW gerechtigd € 2.152 € 2.769
AOW gerechtigd € 1.098 € 1.412