Berekenen.nl
Geplaatst op 2 januari

De inkomensafhankelijke combinatiekorting uitgelegd

Deze korting is specifiek bedoeld voor gezinnen waarin één partner een inkomen heeft en de ander niet. Het doel van deze regeling is om gezinnen met lagere inkomens te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij voldoende financiële middelen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan een waardevol voordeel bieden, maar het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor het ontvangen van deze korting. De regels en voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie van elk gezin. Daarom is het essentieel om te begrijpen hoe deze regeling kan worden toegepast in uw specifieke situatie.

Als u in aanmerking wilt komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, moet u voldoen aan bepaalde criteria. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u voldoet aan de inkomensgrenzen die door de belastingdienst zijn vastgesteld. Daarnaast kunnen er specifieke vereisten zijn met betrekking tot de samenstelling van uw gezin en de aard van uw inkomsten.

Door gebruik te maken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u profiteren van belangrijke fiscale voordelen. Het kan helpen om uw financiële lasten te verlichten en u de nodige financiële stabiliteit te bieden. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden en mogelijkheden van deze regeling grondig te onderzoeken, zodat u optimaal kunt profiteren van de beschikbare voordelen.

Oneerlijk in het belastingstelsel

Het belastingstelsel in Nederland wordt bekritiseerd vanwege de ongelijkheid die plaatsvindt op basis van wie in een gezin een inkomen heeft. In gezinnen waarin slechts één partner een inkomen heeft, valt de belasting veel hoger uit. Dit leidt tot financiële straffen voor verschillende groepen huishoudens, zoals mantelzorgers, ouders met kinderen en mensen zonder inkomen. Vooral middeninkomens worden hard getroffen, omdat zij niet dezelfde ontwijkingsmogelijkheden hebben als hogere inkomens en niet dezelfde toeslagen ontvangen als lagere inkomens. Deze ongelijkheid in het belastingstelsel ondermijnt het principe van belastingheffing naar draagkracht.

Effecten in het belastingstelsel Gezinnen met één inkomensverdiener Gezinnen met twee inkomensverdieners
Hoogte van de belasting Hoog Lager
Toeslagen en kortingen Weinig tot geen Meerdere
Financiële straffen Hoog Minder

Financiële impact op gezinnen

De discriminatie in het belastingstelsel heeft grote financiële gevolgen voor gezinnen. Gezinnen met één inkomensverdiener hebben te maken met hogere belastingen en ontvangen minder toeslagen en kortingen. Dit kan leiden tot financiële stress en inkomensongelijkheid binnen het gezin. Daarentegen profiteren gezinnen met twee inkomensverdieners van lagere belastingen en meer financiële ondersteuning. De financiële straffen voor gezinnen met één inkomensverdiener dragen bij aan de groeiende inkomensongelijkheid in Nederland. Hieronder vind je de tabel voor 2024 niet aow gerechtigden.

Arbeidsinkomen                     Inkomensafhankelijke combinatiekorting
-tot € 5.548                               Geen
-vanaf € 5.548 tot € 29.076      11,45% x (arbeidsinkomen - € 5.547)
-vanaf € 29.076                         € 2.694