Berekenen.nl

Wanneer je 80% van 36 uur werk verliest hoe wordt dan het dagloon berekent

Betreft baan in deeltijd 80% x 36 = 28.8 per week ofwel 4 dagen per week

Vraag gesteld door: Hendrik
Reageer jij op deze vraag?

Mark: In feite is dat dan je SV loon en dus ook je dagloon met 20% minder. Maar voor de uitkering kijken ze naar het SV loon van het jaar voordat je ziek werd. Dus misschien is de vraag dan overbodig? Of denk je in de toekomst uitkering nodig te zijn? Dan is het 20% minder uitkering.