Berekenen.nl
Geplaatst op 2 mei

‘Arbeidsverleden mag niet zomaar tot EU-recht op WW leiden’

Binnen de Europese Unie geldt vrij verkeer van diensten en goederen. Het betekent ook dat inwoners uit andere EU-landen in Nederland kunnen komen werken en andersom. Wordt zo’n medewerker hier in Nederland vervolgens ontslagen? Dan volgt er een WW-uitkering, die ook in een ander land genoten mag worden. Het is een sympathieke en sociale regeling, die helaas ook wordt misbruikt door arbeidsmigranten uit landen waar de lonen een stuk lager liggen dan hier in Nederland.

WW-export vanuit Nederland

Volgens onder andere Jeroen Lenaers van het CDA is er sprake van WW-export en komt dat niet overeen met de manier waarop de wetgeving ooit bedoeld was. Volgens hem zijn er ‘echte prikkels’ nodig om werk te gaan zoeken. Werknemers die in het ene land werkloos worden en in het andere land hun uitkering genieten zouden anders niet voldoende gestimuleerd worden. Hij pleit voor een nieuw systeem, waarbij het moeilijker wordt om vanuit een rijk land zoals Nederland zomaar een uitkering mee te nemen naar een land waar de gemiddelde inkomsten veel lager liggen.

Arbeidsverleden berekenen

Je kunt in Nederland jouw arbeidsverleden berekenen. Op die manier bereken je of je recht hebt op bijvoorbeeld WW als je ontslagen zou worden. Daarnaast kun je berekenen hoe lang je daar gebruik van kunt maken, zodat je goed weet waar je aan toe bent.

Het arbeidsverleden speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte en de duur van de uitkering, iets dat recht lijkt te doen aan de inzet die werknemers hebben gedaan. Dat werknemers uit andere EU-landen onze relatief hoge uitkeringen lijken te misbruiken voor financieel gewin past daar niet bij en zou daarom aangepakt moeten worden.