Berekenen.nl

inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016

Als je een pleegkind verzorgd, wat bij je staat ingeschreven en welk kind jonger is dan 12 jaar, een en ander is geregeld via een pleegouder contract, en waarvoor je een vergoeding krijgt. Kom je dan wel of niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Vraag gesteld door: Gerard
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Je zou eigenlijk verwachten van wel maar als ik het zo her en der lees is dit toch niet het geval. Je krijgt als pleegouder al een pleegvergoeding en daarom schijn je niet alsnog ook recht te hebben op inkomensafhankelijk combinatiekorting. Lees https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/201504_factsheet_financiele_stromen_def.pdf