Berekenen.nl

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ik voer sinds 1 juli 2016 een zelfstandige huishouding. Kan ik over 2016 aanspraak maken op de Inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Vraag gesteld door: Selma
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Ja volgens de site van de Belastingdienst heb je hier recht op als je kind 6 maanden staat ingeschreven op je adres. Aangezien de Inkomensafhankelijke combinatiekorting een tegemoetkoming is voor werkende ouders met jongere kinderen, lijkt mij dit ook logisch. En gezien de (tenminste) 6 maanden grens, zou je daar dan aan voldoen.