Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.9 / 10 (91)

Annuïteit berekenen

Wil je een annuïteit berekenen, bijvoorbeeld omdat je van plan bent een hypotheek af te sluiten? Een annuïteit bestaat uit een bedrag aan rente en aflossing, dat samen zorgt voor een bruto bedrag dat over de gehele looptijd gelijk blijft. lees meer

Rente en aflossing

Een annuïteit berekenen, bijvoorbeeld voor de hypotheek? Het is een vast bedrag dat je periodiek betaalt of ontvangt, tijdens de looptijd van een lening, een hypotheek of een andere overeenkomst. Het woord is afkomstig van een ‘jaarlijks bedrag’, afgeleid van het Latijnse ‘annus’ dat staat voor ‘jaar’. Tegenwoordig maken we er gebruik van als we spreken van een periodiek bedrag. Een belangrijk kenmerk van dat bedrag is dat het iedere periode even hoog is. Met name rondom de hypotheek komen we het vaak tegen. De annuïteit is dan opgebouwd uit twee elementen die veranderen, terwijl het uiteindelijke bedrag steeds gelijk blijft.

We spreken in Nederland van een annuïteit als we een periodieke betaling bedoelen of als we spreken van een bedrag dat we periodiek ontvangen. Het is daarom belangrijk om er bij aan te geven met welke frequentie dat gebeurt. Er kan sprake zijn van een ‘jaarlijkse annuïteit’ of bijvoorbeeld een ‘maandelijkse annuïteit’. Op die manier wordt duidelijk wanneer het bedrag wordt uitgekeerd of betaald. Het kan ook gaan om een trimesterialiteit of semesterialiteit, respectievelijk voor bedragen per trimester of semester.

De annuïteit is vooral bekend van de hypotheek, al komen we die ook tegen op het moment dat we willen sparen voor een bepaald einddoel. Het is op voorhand mogelijk om uit te rekenen welk bedrag er maandelijks, per jaar of met een andere frequentie moet worden ingelegd. Door dit gedurende de looptijd vol te houden lukt het uiteindelijk om het gewenste bedrag bij elkaar te krijgen.

Annuïteit van een hypotheek

Gaat het om de annuïteit van een hypotheek? De bank of een andere geldverstrekker verstrekt eenmalig de hypotheeklening. Je ontvangt een bedrag om bijvoorbeeld een huis mee te financieren. Vanaf dat moment betaal je op basis van de annuïteit maandelijks voor de aflossing daarvan, net als de rente over de lening. De annuïteit is opgebouwd uit zowel de aflossing als de rente. Het grote voordeel daarvan is dat op voorhand goed duidelijk wordt wat de kosten per maand zullen zijn. Dit bedrag is steeds gelijk, om onduidelijkheid richting de toekomst te voorkomen.

Annuïteit berekenen


Mensen die kiezen voor een hypotheek op basis van een annuïteit profiteren van optimale duidelijkheid over het te betalen bedrag per maand. Het gaat om de bruto maandlasten, die gedurende de looptijd niet veranderen. Netto lopen de kosten op, omdat de fiscale voordelen gedurende de looptijd afnemen. De annuïteitenhypotheek is de tegenhanger van de lineaire hypotheek. De precieze verschillen tussen de beiden zetten we onderaan dit artikel voor je op een rij. Ontdek op die manier wat de beide mogelijkheden zijn en hoe dit van invloed is op zowel de bruto als de netto maandlasten die je betaalt.

De annuïteit van een hypotheek is opgebouwd uit rente en aflossing. Bij aanvang van de looptijd gaat het grotendeels om rente, omdat de uitstaande schuld op dat moment nog hoog is. Binnen de annuïteit is er daardoor nog relatief weinig ruimte voor aflossingen. Naarmate de looptijd vordert zijn er meer aflossingen achter de rug, waardoor de uitstaande schuld lager is geworden. Die lagere schuld op dat moment leidt tot een kleiner deel aan te betalen rente. Er komt meer ruimte voor extra aflossingen, om tot hetzelfde bedrag per maand te komen. De aflossingen versnellen, waardoor de verhouding steeds sneller verandert. Het bedrag per maand blijft steeds gelijk

Voorwaarden om annuïteit te berekenen

Wil je een annuïteit berekenen? Dat kan aan de hand van een paar belangrijke gegevens:
• Bedrag waar het om gaat
• Te betalen of ontvangen rentepercentage
• Looptijd (in maanden of in jaren)

Bedrag waar het om gaat

Voor de berekening van de annuïteit is het natuurlijk belangrijk om aan te geven om welk bedrag het gaat. Dit kan betrekking hebben op de hoogte van de hypotheek, net als op het bedrag dat je uiteindelijk bij elkaar wilt sparen. Het gaat om het spaar- of leendoel, waar je gebruik van wilt maken of naartoe wilt werken door bedragen opzij te zetten.

Bij een annuïteitenhypotheek gaat het om het bedrag dat je wilt lenen om de woning mee te kopen. Je ontvangt het bedrag in één keer van de geldverstrekker, waarna je daar aflossingen voor gaat doen en rente over zal betalen. De hoogte van het bedrag is direct van invloed op de hoogte van de maandbedragen, in samenwerking met de looptijd die je kiest. Een hoger bedrag met een kortere looptijd leidt tot hogere annuïteiten, terwijl een langere looptijd bij een laag bedrag leidt tot lagere maandlasten. Houd er bovendien rekening mee dat ook het rentepercentage daar natuurlijk invloed op heeft.

Te betalen of ontvangen rentepercentage

Gaat het om een hypotheek op basis van een annuïteit? Dan betaal je een rentepercentage over het bedrag dat je leent. Andersom zal een bank of andere financiële instelling je rente vergoeden over de bedragen die je inlegt of spaart, om tot een spaardoel te kunnen komen.

De hoogte van de rente is van invloed op de kosten per maand. Een hogere rente leidt tot meer kosten, al neemt het effect gedurende de looptijd af. Aan het begin van de looptijd bestaat de maandelijkse of jaarlijkse annuïteit grotendeels uit rente. De uitstaande schuld is hoog, waardoor je relatief veel rente betaalt en nog weinig aflossingen kunt doen. Een hogere (of lagere) rente heeft op die manier veel invloed op het maandelijks te betalen of ontvangen bedrag.

Naarmate de looptijd vordert wordt het effect van een hogere of lagere rente kleiner. De annuïteit bestaat voor een kleiner deel uit rente, omdat de uitstaande schuld kleiner is geworden. Het bedrag per maand of per jaar bestaat voor een groter deel uit aflossingen. Het effect van een andere rente is niet meer zo groot.

Looptijd (in maanden of in jaren)

Tenslotte is het zowel voor een hypotheek op basis van een annuïteit als bij een spaardoel belangrijk om rekening te houden met de looptijd. Een langere looptijd leidt tot lagere kosten per maand, omdat je de mogelijkheid hebt om de aflossingen uit te spreiden over een langere periode. Houd er aan de andere kant wel rekening mee dat de totale kosten oplopen, omdat je gedurende een langere periode rente betaalt over het bedrag dat je leent.

De looptijd van een annuïteit kun je berekenen aan de hand van maanden of jaren. Traditioneel gaat het om een jaarlijkse betaling, maar in de Nederlandse vorm en uitleg is het ook mogelijk om hier maandelijks gebruik van te maken. In theorie is er dan sprake van een maandelijkse annuïteit, al spreken we dat in de praktijk over het algemeen niet uit. Wel is het belangrijk om dit aan te geven voor de berekening, om uit te gaan van de juiste kosten of opbrengsten. Je kunt een annuïteit berekenen aan de hand van het bedrag waar het om gaat, de te betalen rente en de looptijd waarvan sprake is. Op die manier krijg je een helder beeld van de bedragen waar het iedere maand om gaat.

Annuïteit formule

De annuïteit formule zit op een complexe manier in elkaar. Wij maken het je graag gemakkelijk met de online berekening, zodat je de formule niet zelf hoeft toe te passen. En wil je aan de andere kant toch weten hoe de berekening werkt en wat we voor je doen? We leggen het je graag uit.

De formule voor het berekenen van een annuïteit ziet er als volgt uit:

annuïteit = (maandrente / (1 - ((1 + maandrente) ^ -aantal periodes))) * (hypotheek)bedrag

Je berekent de annuïteit door uit te gaan van de maandrente. Die kun je berekenen door de jaarrente te delen door 12, omdat dit het aantal maanden in een jaar is. Zodra je de maandrente weet kun je de formule toepassen. We laten je een voorbeeld zien op basis van 3% rente per jaar, een looptijd van 360 maanden en een bedrag van 250.000 euro.

De jaarrente van 3% vertaalt zich naar een maandrente van 0,25%.

annuïteit = (0,25 / (1 - ((1 + 0,25) ^ -360))) * €250.000

De annuïteit komt in dit geval uit op €1.048,56.

Je kunt aan de formule zien dat het behoorlijk ingewikkeld kan worden, niet in de laatste plaats door zowel het gebruik van haakjes als bijvoorbeeld het machtsverheffen. We begrijpen dat je daar zelf niet helemaal uit zal komen of niet de tijd voor hebt om het volledig uit te rekenen. Met onze tool maken we je dat een stuk makkelijker, aan de hand van de belangrijke gegevens die we van je nodig hebben.

De formule voor een annuïteit hoef je zelf niet uit je hoofd te leren, omdat we die hebben verwerkt in de online tool. Daarmee zorgen we ervoor dat je de berekening eenvoudig kunt doen, zonder dat je met de cijfers aan de slag hoeft. In plaats daarvan is het voldoende om de gegevens in te voeren, waarna wij je aangeven wat de annuïteit voor jouw hypotheek of spaardoel is.

Annuïteit vs linear

Zoals aangegeven is de annuïteitenhypotheek de tegenhanger van de lineaire hypotheek. Zodra je een huis wilt financieren is het de moeite waard om de beiden met elkaar te vergelijken, zodat je daar een goede keuze uit kunt maken. We zetten een paar verschillen voor je op een rij.

De annuïteitenhypotheek kenmerkt zich door:

• Relatief lage maandlasten bij aanvang
• Vaste bruto maandlasten gedurende de looptijd
• Stijgende netto maandlasten gedurende de looptijd

De lineaire hypotheek kenmerkt zich door:
• Relatief hoge maandlasten bij aanvang
• Stijgende bruto maandlasten gedurende de looptijd
• Dalende netto maandlasten gedurende de looptijd

Heb je relatief veel te besteden bij aanvang van de hypotheek, bijvoorbeeld omdat je niet op basis van je volledige mogelijkheden leent? Het is dan de moeite waard om de lineaire hypotheek te overwegen als een alternatief voor de annuïteit. Je voorkomt daarmee dat de netto maandlasten op termijn zullen stijgen. Je doet relatief veel aflossingen gedurende de eerste maanden en jaren. Op die manier zal de uitstaande schuld sneller dalen dan bij een annuïteitenhypotheek. Het voordeel daarvan is dat de netto maandlasten op termijn zullen dalen, waardoor de hypotheek steeds een beetje goedkoper wordt.

Dit effect is er niet bij een hypotheek op basis van annuïteiten. Er is dan juist sprake van een relatief voordelige keuze gedurende de eerste jaren en maanden. Dat heeft te maken met het fiscale voordeel dat er beschikbaar is. Je betaalt relatief veel rente, terwijl de aflossingen aan de andere kant nog maar klein zijn. De rente valt netto lager uit, dankzij de hypotheekrenteaftrek waar je gebruik van kunt maken. Naarmate je meer gaat aflossen en minder rente gaat betalen zal het voordeel afnemen. Over de aflossingen kun je geen gebruik maken van de aftrek, waardoor het totale voordeel per maand minder groot zal zijn.

Onder de streep is een hypotheek op basis van een annuïteit duurder dan een lineaire lening. Dat heeft te maken met de langere periode waarin je rente betaalt over een relatief hogere hypotheekschuld. Dit telt op tot uiteindelijk hogere kosten voor het financieren van jouw woning. Het voordeel is aan de andere kant dat de maandlasten gedurende de eerste maanden en jaren een stuk lager liggen. Het fiscale voordeel maakt dit hypotheek voor een grote groep huizenkopers beter betaalbaar.
 

Online annuïteit berekenen

Wil je online de annuïteit berekenen, bijvoorbeeld van de hypotheek die je van plan bent af te gaan sluiten? Aan de hand van een paar eenvoudige gegevens maak jij de berekening waar je naar op zoek bent. Je hoeft de formule niet te kennen en het is geen probleem om de bedragen nog eens aan te passen.

Probeer de berekening bijvoorbeeld ook eens bij een hogere of een lagere rente, net als met een hoger of lager bedrag aan hypotheek. Op die manier krijg je een beter beeld van de invloed van deze factoren. Je kunt ook de looptijd aanpassen, al is het in Nederland gebruikelijk om voor een hypotheek uit te gaan van 30 jaar. Dit vertaalt zich naar 360 maanden, de periode waarin je betaalt om de hypotheek uiteindelijk helemaal af te lossen. Voor nieuwe hypotheken sinds 2013 is dat de enige manier om nog in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Nieuws over Rente en aflossing

Annuïteit of lineaire hypotheek

Als je een hypotheek wilt afsluiten, heb je de keuze tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek.

» Lees het volledige bericht
Online hypotheek afsluiten

Je kunt in ieder geval de kosten van je hypotheek berekenen, bijvoorbeeld om te controleren of je de hypotheek kunt betalen. Kijk goed naar de huidige situatie, maar denk ook na over toekomstige ontwikkelingen om na te gaan of je over een tijdje in financiële problemen kunt komen.

» Lees het volledige bericht
Vaste hypotheekrente nu soms de goedkoopste optie

Een variabele hypotheekrente was op de korte termijn voordeliger dan een vaste rente, dat stond jarenlang vast. Daar lijkt echter verandering in te zijn gekomen.

» Lees het volledige bericht
Annuïteiten hypotheek zeer populair; bereken zelf de kosten

De annuïteiten hypotheek blijkt zeer populair onder huizenkopers, vooral sinds 1 januari 2013. Per die datum werden er nieuwe hypotheekregels van kracht.

» Lees het volledige bericht
Online hypotheek afsluiten en duidelijkheid over de lasten

Denk je erover na om een hypotheek af te sluiten en heb je voldoende kennis van zaken, om dat zonder een (duur) advies te doen? Je kunt zelf online je hypotheek afsluiten, maar zorg er altijd voor dat je goed weet wat je doet en dat je de juiste keuzes maakt.

» Lees het volledige bericht
Strengere normen hypotheken kunnen markt weer op slot gooien

We hebben de laatste jaren te maken gekregen met verschillende aanscherpingen van de normen en regels voor het afsluiten van een hypotheek, iets dat de ontwikkeling van de woningmarkt behoorlijk heeft geremd. We dienen tegenwoordig een annuïtaire of een lineaire hypotheek af te sluiten om nog in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, wat betekent dat we de volledige schuld in 30 jaar af dienen te lossen.

» Lees het volledige bericht