Berekenen.nl
Geplaatst op 17 juni

Strengere normen hypotheken kunnen markt weer op slot gooien

Dreiging boven de markt

Daarnaast spreekt men internationaal over het verlagen van de LTV-ratio (Loan to Value-ratio) van 100 naar maximaal 80. Dit betekent dat het mogelijk zou moeten zijn om slechts 80% van de waarde van een woning te lenen, ten opzichte van 100% nu. Volgens de Blauwtrust Groep, de holding met daarin De Hypotheker, Quion en Hypotrust is het niet nodig om dergelijke vergaande maatregelen te nemen en kan dit de woningmarkt zelfs weer op slot gooien.
We lossen hypotheken momenteel al in 30 jaar af, wat betekent dat de schuldenberg behoorlijk af zal gaan nemen. Ten opzichte van de aflossingsvrije hypotheken uit de jaren ’90 nemen we in Nederland een enorme stap, wat het overbodig maakt om meer onzekerheid te creëren over de LTV-ratio.

Annuïteit berekenen

Wil je zelf een nieuwe hypotheek afsluiten? Ga dan uit van een lineaire of een annuïtaire aflossing. Je kunt zelf een annuïteit berekenen, zowel voor een hypotheek als een ander krediet. Je betaalt dan tijdens de gehele looptijd dezelfde bruto maandlast, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Naarmate je meer aflost en de looptijd vordert zal het deel rente afnemen, terwijl het deel aflossing juist groeit. Als het gevolg daarvan nemen je netto maandlasten steeds iets verder toe, op het moment dat je gebruik kunt maken van de beschikbare hypotheekrenteaftrek over de betaalde hypotheekrente.