Berekenen.nl

Aflossen halverwege de maand!!

Ik los mijn hypotheek af halverwege een maand. Hoe bereken ik de verhouding aflossing / rente dan over die laatste dagen ??

Vraag gesteld door: Wim
Reageer jij op deze vraag?

Mark: Persoonlijk denk ik dat je niks hoeft te doen met de halve maanden. In feite los je vaak over een x aantal jaar af, tezamen met de rente. Dus ik zou gewoon kijken per maand (los van of het halverwege de maand is) hoeveel maanden het duurt voordat je het resultaat bereikt dat je wilt bereiken.

Wim: Maar de hypotheek wordt in zijn geheel afgelost halverwege een maand