Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (4)

Werkkapitaal berekenen

Heb je een eigen bedrijf en ben je benieuwd naar het werkkapitaal? Bereken met deze tool het werkkapitaal en kijk of het goed zit. lees meer

Dit zijn alle bezittingen met een omlooptijd korter dan een jaar. Dat wil zeggen, alle bezittingen die in korte tijd omgezet kunnen worden naar geld. Voorbeelden zijn debiteuren, voorraden en liquide middelen (geld in bank of kas).
Dit is al het vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Dit zijn kortlopende schulden zoals crediteuren of te betalen belasting.

Werkkapitaal berekenen

Het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Vlottende activa zijn bezittingen met een omlooptijd korter dan een jaar. Met andere woorden, bezittingen die binnen een periode van een jaar omgezet kunnen worden tot geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorraden, debiteuren en geld op de bank (liquide middelen). Vlottende passiva daarentegen is vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Dit zijn dus de kortlopende schulden van een onderneming. Voorbeelden hiervan zijn crediteuren en te betalen belasting.

Wat zegt het werkkapitaal van een onderneming

Het werkkapitaal is heel gemakkelijk te berekenen maar zegt veel over de onderneming. Aangezien het werkkapitaal de vlottende activa minus de vlottende passiva is kan het positief, negatief of nul zijn. Wanneer je een positief werkkapitaal hebt betekend dit dat een deel van je vlottende activa wordt gefinancierd door je lang vreemd vermogen (langlopende lenigen) of eigen vermogen. De kortlopende schulden zijn kleiner dan het vlottende activa en de onderneming is in staat zijn schulden op kort termijn af te lossen. De onderneming is liquide. Waneer je een negatief werkkapitaal hebt betekend dit dat een deel van je vlottende passiva gefienancierd is door je vaste activa (bezittingen met een omlooptijd langer dan een jaar. Dit zijn vaak gebouwen, inventaris en machines). De onderneming heeft meer kortlopende schulden dan vaste activa. De onderneming is niet in staat om op kort termijn zijn schulden af te lossen en is per definitie illiquide. Om in te schatten hoe het met uw onderneming gesteld staat kunt u hier het werkkaptiaal berekenen.