Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (4)

Werkkapitaal berekenen

Heb je een eigen bedrijf en ben je benieuwd naar het werkkapitaal? Bereken met deze tool het werkkapitaal en kijk of het goed zit. lees meer

Dit zijn alle bezittingen met een omlooptijd korter dan een jaar. Dat wil zeggen, alle bezittingen die in korte tijd omgezet kunnen worden naar geld. Voorbeelden zijn debiteuren, voorraden en liquide middelen (geld in bank of kas).
Dit is al het vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Dit zijn kortlopende schulden zoals crediteuren of te betalen belasting.

Werkkapitaal berekenen

Het werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Vlottende activa zijn bezittingen met een omlooptijd korter dan een jaar. Met andere woorden, bezittingen die binnen een periode van een jaar omgezet kunnen worden tot geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorraden, debiteuren en geld op de bank (liquide middelen). Vlottende passiva daarentegen is vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar. Dit zijn dus de kortlopende schulden van een onderneming. Voorbeelden hiervan zijn crediteuren en te betalen belasting.

Wat zegt het werkkapitaal van een onderneming

Het werkkapitaal is heel gemakkelijk te berekenen maar zegt veel over de onderneming. Aangezien het werkkapitaal de vlottende activa minus de vlottende passiva is kan het positief, negatief of nul zijn. Wanneer je een positief werkkapitaal hebt betekend dit dat een deel van je vlottende activa wordt gefinancierd door je lang vreemd vermogen (langlopende lenigen) of eigen vermogen. De kortlopende schulden zijn kleiner dan het vlottende activa en de onderneming is in staat zijn schulden op kort termijn af te lossen. De onderneming is liquide. Waneer je een negatief werkkapitaal hebt betekend dit dat een deel van je vlottende passiva gefienancierd is door je vaste activa (bezittingen met een omlooptijd langer dan een jaar. Dit zijn vaak gebouwen, inventaris en machines). De onderneming heeft meer kortlopende schulden dan vaste activa. De onderneming is niet in staat om op kort termijn zijn schulden af te lossen en is per definitie illiquide. Om in te schatten hoe het met uw onderneming gesteld staat kunt u hier het werkkaptiaal berekenen.

Nieuws over Werkkapitaal

Wat is werkkapitaal?

Veel ondernemers vragen zich af wat werkkapitaal eigenlijk is en waarom het zo belangrijk is. Omdat wij deze vraag veel voorbij zien komen lees je hier wat werkkapitaal precies is.

» Lees het volledige bericht
Snel je werkkapitaal verbeteren

Het verbeteren van werkkapitaal is een van de belangrijkste middelen voor het genereren van cash en het verlagen van de financieringsbehoefte van je bedrijf. Dit komt omdat het krijgen van financiering niet eenvoudig is, zullen bedrijven zelf hun werkkapitaal onder de loep moeten nemen en kijken hoe ze dit snel en eenvoudig kunnen verbeteren. Omdat dit best ingewikkeld kan zijn geven wij een aantal tips.

» Lees het volledige bericht
Werkkapitaal: nieuwe manieren om het te vergroten

Het werkkapitaal is voor ondernemingen een belangrijk financieel onderdeel. Het is het geld dat beschikbaar is om de lopende kosten te voldoen en om te investeren in innovatie of andere verbeteringen.

» Lees het volledige bericht