Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
10 / 10 (2)

Current ratio berekenen

Heb je een eigen bedrijf en wil je je current ratio berekenen? Of ben jij student en ben je benieuwd hoe je het beste de current ratio kan berekenen? Berekenen.nl helpt jou graag verder. We leggen je uit wat het current ratio is, wat de formule is om de current ratio te berekenen en we geven jou een voorbeeld. Natuurlijk kan je ook direct de getallen in onze rekentool invullen zodat je direct de current ratio berekent. lees meer

Vlottende activa: alle bezittingen van een persoon, bedrijf of organisatie waarin het vermogen voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen.
Kort vreemd vermogen: dit zijn de schulden of verplichtingen die de onderneming heeft. In dit geval gaat het om kortlopende schulden. Denk hierbij aan een kortlopend krediet en crediteuren.

Current ratio berekenen

Wat is de current ratio?

De current ratio is niets meer dan een kengetal. Dit kengetal geeft de financiële situatie, de liquiditeit, van een bedrijf weer. Het current ratio geeft inzicht of het kort vreemd vermogen (dit zijn kortlopende schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Met andere woorden kan jij kortlopende schulden goed voldoen? Een current ratio tussen de 1,2 en 1,5 wordt als gezond gezien. Het current ratio is per bedrijf en branche verschillend. Een te hoog current ratio is niet altijd positief. Dit kan betekenen dat er niets met de liquide middelen wordt gedaan.

Hoe bereken je de current ratio?

De formule om de current ratio te bereken ziet er als volgt uit:

Current ratio =     beperkte vlottende activa /  kort vreemd vermogen

Vlottende activa: alle bezittingen van een persoon, bedrijf of organisatie waarin het vermogen voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Kort vreemd vermogen: dit zijn de schulden of verplichtingen die de onderneming heeft. In dit geval gaat het om kortlopende schulden. Denk hierbij aan een kortlopend krediet en crediteuren.

Voorbeeld berekenen current ratio

Natuurlijk kan je via onze handige tool direct de current ratio berekenen. Wil je weten hoe de berekening van de current ratio precies werkt? Dat leggen we je graag uit aan de hand van dit voorbeeld. De cijfers om de current ratio te berekenen zijn te vinden in de balans.

Balans
gebouwen                500      aandelenkapitaal      300 
inventaris                 100      reserves                    170
voorraden                100      hypotheek                 200
debiteuren               200      rekening-courant         80
liquide middelen        50 +   crediteuren                200 +
balanstotaal             950       balanstotaal             950

Vlottende activa is in dit voorbeeld 350 en het kort vreemd vermogen is 280. De current ratio  = 1,25.

Nieuws over

Toverland maakt zich geen zorgen over hoge schulden

Attractiepark Toverland in Limburg lijkt goed te draaien, met een nettowinst van bijna 800.000 euro over 2018. Toch zijn er zorgen over de schulden. Tenminste, bij analisten van buitenaf. Het bedrijf zelf zegt zich er niet druk over te maken, omdat de cijfers ‘zijn ingecalculeerd’.

ยป Lees het volledige bericht