Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.5 / 10 (4)

Rentabiliteit berekenen

Je hebt je eigen bedrijf en wilt weten hoe je er in de toekomst voor staat? Elke ondernemer wil dit natuurlijk het liefst met alle zekerheid kunnen zeggen. Niets is 100% zeker, maar toch kun je een inschatting maken met de cijfers die nu beschikbaar zijn. Hoe? Berekenen.nl helpt je graag door samen de rentabiliteit van jouw bedrijf te berekenen. lees meer

Vul hier de nettowinst van je bedrijf in, je vindt deze op de balansrekening. 
De betaalde rente vind je op de balansrekening van je bedrijf. 
Het gemiddeld totaal vermogen (GTV) krijg je door het bedrag van het boekjaar op 1 januari op te tellen bij het bedrag van datzelfde boekjaar en daarna te delen door 2. dus: (bedrag 1 januari + bedrag 31 december) / 2 = GTV

Rentabiliteit berekenen

Wat is rentabiliteit berekenen?

Rentabiliteit betekent eigenlijk dat je berekent of je in de toekomst genoeg middelen hebt om kredietverstrekkers, aandeelhouders of andere belanghebbenden te betalen. Je berekent of je onderneming winstgevend genoeg is voor de toekomst. Een ander woord voor rentabiliteit is rendabiliteit. In dit woord zit de verwijzing naar het ‘rendabel’ zijn van een bedrijf.


Hoe bereken je de rentabiliteit?

Het financiële resultaat van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen. Dit verband laat de rentabiliteit zien. Het gaat niet alleen om de kosten van het vermogen, maar ook om de opbrengst van het totale vermogen. Rentabiliteit wordt uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen. Dit wordt in de onderstaande formule aangeduid met de afkorting RTV (rentabiliteit totaal vermogen). Je hebt hierbij wel cijfers nodig uit je winst- en verliesrekening alsmede de balans om de rentabiliteit te berekenen.

Formule rentabiliteit berekenen

RTV = (nettowinst + betaalde rente) / gemiddeld totaal vermogen  x 100%

Omdat het vermogen in de loop van het jaar wijzigt, wordt er gerekend met het gemiddelde totale vermogen. Dit is een optelsom van de stand op 1 januari van het boekjaar en de stand per 31 december van het boekjaar. Om het gemiddelde te berekenen, deel je het totaal door twee. De cijfers van het vermogen vind je op de balans.
De norm van de rentabiliteit ligt tussen de acht en dertien procent.

Nieuws over

Hoe kan ik mijn rentabiliteit verbeteren?

Rentabiliteit laat zien hoeveel winst u per geïnvesteerde euro maakt. Hoe beter je rentabiliteit is, hoe meer winst je bedrijf je maakt wat betekent dat je sneller je investering weer terug hebt verdiend. Een lage rentabiliteit kan problemen veroorzaken, zo kunnen investeerders zich terug trekken waardoor het bedrijf misschien wel failliet kan gaan.

ยป Lees het volledige bericht