Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
? / 10 (0)

Ontslagvergoeding berekenen

Bent u het niet eens met uw werkgever of werknemer over het ontslag? Of bent u benieuwd hoeveel u kunt bieden of vragen als ontslagvergoeding? Bereken hier de ontslagvergoeding volgens de formule die de kantonrechter gebruikt. lees meer

Het aantal jaren dat in dienst bent qeweest bij de werkgever waar u bent ontslagen
Inclusief vakantiegeld en 13e maand
Andere bezoekers berekenden ook:

Ontslagvergoeding

Bij ontslag is er soms sprake van een ontslagvergoeding. Ook wel de gouden handdruk genoemd. De hoogte van de ontslagvergoeding is tussen werkgever en werknemer afgesproken. In het geval dat de werknemer en werkgever het oneens zijn kan de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald worden door de kantonrechter.

Wanneer heb je recht op een ontslagvergoeding?

In het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst in overleg met jou beëindigd heb je een ontslag op basis van wederzijds goedvinden. In deze situatie is er sprake van een ontslagvergoeding. Je gaat met de werkgever onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding. Wanneer je in de proeftijd, met een tijdelijk contract of op staande voet wordt ontslagen is er geen sprake van een ontslagvergoeding.

Berekenen van je ontslagvergoeding

Zijn jij en je baas het oneens over de ontslagvergoeding dan kan je bij de kantonrechter terecht. Deze zal de ontslagvergoeding berekenen via de kantonrechtersformule: aantal gewogen dienstjaren maal je bruto maandinkomsten. Het aantal gewogen dienstjaren is afhankelijk van je leeftijd tijdens deze dienstjaren. Zo tellen alle dienstjaren voor je 35e maar voor de helft, tussen je 45e en 55e voor anderhalf en alle jaren vanaf je 55e tellen dubbel. Voorbeeld: Een man van 48 jaar met een bruto inkomen van 3.000 euro wordt na acht jaar ontslagen. Hij heeft dan recht op ( 3 x 1,5 + 5 x 1) x 3.000 = € 28.500 euro aan ontslagvergoeding.

Wanneer het ontslag sterk aan de werkgever of werknemer te verwijten is kan de kantonrechter de ontslagvergoeding verhogen of verlagen met een correctiefactor. Er wordt zo ook door de kantonrechter ook gekeken naar de leeftijd van de werknemer en zijn kansen op de arbeidsmarkt. Deze handige tool kunt u gebruiken om een beeld te krijgen hoe hoog uw ontslagvergoeding ongeveer moet zijn maar uw werkelijke ontslagvergoeding kan hier natuurlijk van afwijken.