Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
7.7 / 10 (7)

Opzegtermijn berekenen

Wilt u ontslag nemen of iemand ontslaan maar heeft u geen opzegtermijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Wanneer er geen termijn is vastgelegd geldt het wettelijke opzegtermijn. Bereken hier het wettelijke opzegtermijn. lees meer

Opzegtermijn berekenen

Een ontslag is geen makkelijk proces. Er zijn enkele regels waaraan de werknemer maar vooral de werkgever zich moet houden om het proces zo eerlijk mogelijk te laten verlopen voor beide partijen. Dit is allemaal afhankelijk van de arbeidsovereenkomst van de werknemer en ook de redenen voor het ontslag. Wanneer er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden zijn de werknemer en werkgever het eens over het ontslag en de financiële afhandeling van het ontslag. Er is geen toestemming van het UWV nodig om uw werknemer te ontslaan. In de beëindigingsovereenkomst leggen werknemer en werkgever de ontslagdatum vast. De periode tussen het tekenen van de overeenkomst en de ontslagdatum moet minimaal even lang zijn als de opzegtermijn. De opzegtermijn voor zowel werkgever als werknemer wordt vaak vastgelegd in de CAO of arbeidsovereenkomst. Is dit niet het geval dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. De werknemer en werkgever kunnen ook afspreken dat de werknemer eerder ontslag neemt. In dat geval moet de werkgever de werknemer een ontslagvergoeding betalen die even hoog of hoger is als het salaris dat de werknemer in de opzegtermijn had verdiend.Wanneer er onenigheid is over het ontslag kan de werkgever een goed onderbouwd ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Dit kan om zowel persoonlijke als bedrijfseconomische redenen zijn. De aanvraag wordt door het UWV behandeld en bij goedkeuring ontvangt de werkgever een ontslagvergunning. Met een ontslagvergunning kan de werkgever de opzegtermijn met een maand verkorten met een minimaal opzegtermijn van 1 maand. Wanneer UWV geen ontslagvergunning heeft verleend of er sprake is van een ontslagverbod kan de werkgever nog altijd terecht bij de kantonrechter.

Wettelijk opzegtermijn

Is er geen opzegtermijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Neemt een werknemer ontslag dan geldt er altijd een opzegtermijn van een maand. Als de werkgever het dienstverband wil beëindigen gelden er verschillende regels. De opzegtermijn is afhankelijk van hoe lang de werknemer in dienst is:

  • Korter dan 5 jaar, 1 maand opzegtermijn
  • Tussen 5 en 10 jaar, 2 maanden opzegtermijn
  • Tussen 10 en 15 jaar, 3 maanden opzegtermijn
  • 15 jaar of langer, 4 maanden opzegtermijn


Was de werknemer 1 januari 1999 al in dienst en al 45 jaar of ouder, dan geldt er een andere regeling:

  • 1 week opzegtermijn voor elk vol dienstjaar tussen zijn 45e verjaardag en 1 januari 1999 met een maximum van 13 weken
  • Hierbij opgeteld 1 week opzegtermijn voor elk vol dienstjaar tussen zijn 18e verjaardag en 1 januari 1999 met een maximum van 13 weken


Voorbeeld: Een man die in 1992 45 jaar is geworden en al sinds 1989 in dienst is heeft een opzegtermijn van 7 + 10 = 17 weken.

Met deze regeling kan de opzegtermijn oplopen tot 26 weken. Een opzegtermijn kan voor zowel werkgever als werknemer nooit korter zijn dan 1 maand. Bereken nu via de tool wat uw wettelijke opzegtermijn is.

Nieuws over

Opzegtermijn voor ontslag

Wil je je arbeidsovereenkomst opzeggen? Dat is zowel mogelijk vanaf de werknemerskant als werkgeverskant. Vanaf de werkgeverskant is dit pas mogelijk na dat hij of zij toestemming heeft gekregen van het UWV. Heb je het gevoel dat je werknemer je gaat ontslaan of ben je zelf opzoek naar ander werk en wil je ontslag indienen? Geen probleem, in deze blog bespreken we alles wat betreft het opzegtermijn voor ontslag.

» Lees het volledige bericht
Wat is mijn opzegtermijn bij ontslag?

Benieuwd wat de ontslagtermijn is op het moment dat je te maken krijgt met een eventueel ontslag?

» Lees het volledige bericht