Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
10 / 10 (1)

Liquiditeit berekenen

Als je in onzekere tijden inzicht wil hebben in de liquiditeit van je bedrijf dan kan je dit via deze berekening berekenen. lees meer

Vul hier in of je gebruik wilt maken van de quick ratio of current ratio.
De vlottende activa zijn middelen die een korte periode binnen het bedrijf aanwezig zijn. Denk hierbij aan debiteuren, voorraaden, etc.
Liquide middelen zijn simpel gezegd het geld dat aanwezig is in de kas en op de bank.
Dit zijn de betalingsverplichtingen met een looptijd korter dan een jaar.
De waarde van de voorraden die aanwezig zijn in het bedrijf.

Liquiditeit berekenen

De liquiditeit van een bedrijf is de mate waarin het bedrijf aan zijn lopende betalingsverplichtingen kan voldoen zonder andere financiële bronnen aan te moeten wenden. Wanneer de liquiditeit van een bedrijf niet in orde is kan het niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen en heeft dus een probleem. Dit kan leiden tot een faillissement.
De beste manier om je liquiditeit te bepalen is om de ratio tussen je middelen en schulden te bepalen. Dit kan op twee manieren namelijk via de current ratio en de quick ratio.

De current ratio = ( Vlottende activa+ Liquide middelen ) / Kort vreemd vermogen

Wanneer de current ratio gelijk of hoger is dan 1 betekent dit dat je in staat bent om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Het is echter veel vordeliger een current ratio wat hoger dan 1 te hebben, bijvoorbeeld 1,5. Met een current ratio van 1 kan een bedrijf nogsteeds in problemen komen wanneer bijvoorbeeld de betalingstermijnen van debiteuren langer zijn dan van crediteuren.

De quick ratio = ( Vlottende activa + Liquide middelen - Voorraden ) / Kort vreemd vermogen

De quick ratio is bijna hetzelfde als de current ratio. Het verschil is de aftrek van de waarde van de voorraden van de vlottende activa en liquide middelen voordat je het deelt door het kort vreemd vermogen. De quick ratio is er omdat de voorraden vaak niet geheel verkocht kunnen worden.

liquiditeit-berekenen


Nieuws over Liquiditeit

1 op 5 bedrijven in problemen

Maar liefst 622.800 bedrijven hebben financiële problemen gekregen door de coronacrisis. Van alle bedrijven die in februari 2020 nog financieel gezond waren, verkeert op dit moment maar liefst 16,5% in financieel zwaar weer.

ยป Lees het volledige bericht