Berekenen.nl

Liquide middelen berekenen

Winst =132000, voorraad =47000, debiteuren= 22000, crediteuren=33000, aflossing= 34000, afschrijving vaste activa =29000. Per 1 jan vertoonde liquide middelen een saldo van 26000.
Bereken de liquide middelen per 31 dec

Vraag gesteld door: Aisha
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Je winst en debiteuren zijn samen € 154.000,-. Trek daar de voorraad, crediteuren en aflossing van af dan houd je € 40.000,- over. Je had nog een liquide middelen post van € 26000,- staan, dus kom je uit op een totaal van € 66.000,- per 31 december.

: Maar wat gebeurt dan met je afschrijving vaste activa

Kajol: Maar wat gebeurt met je afschrijving vaste activa van 29000?

Erik: Die afschrijving vaste is wel een kostenpost maar is boekhoudkundig. Het zijn geen kosten die je hoeft te betalen.