Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.1 / 10 (35)

Quotiënt berekenen

Quotiënt staat in de wiskunde bekend als het resultaat van een deling. Dit is te vergelijken met het product bij een vermenigvuldiging. De uitkomst van een deling bestaat uit het quotiënt en de rest. lees meer

Vul hier het deeltal/teller in.
Vul hier de deler/noemer in.

Quotiënt

Het quotiënt is in de wiskunde de uitkomst van een deling. Het is het aantal keren dat de deler in het deeltal past. Het woord quotiënt komt uit het latijn en betekend “hoe vaak”. Er zijn verschillende delingen met verschillende quotiënten. Het quotiënt is te vergelijken met het product dat de uitkomst is van een vermenigvuldiging alleen is het quotiënt voor delingen.

Geheeltallige delingen

Bij geheeltallige delingen is het quotiënt steeds een geheel getal. Dit betekend dat de deler een geheel aantal keer in het deeltal past. Een voorbeeld hiervan, het quotiënt van 12 en 4 is 3. Hier is 12 het deeltal, 4 is de deler en 3 is het quotiënt.

Restdeling

De deling kan niet altijd uitkomen op een geheel getal. Denk bijvoorbeeld aan 15 gedeeld door 4. Je kan 15 maar 3 maal delen door 4 en dan houd je 3 over. Bij een restdeling noem je het quotiënt hoe vaak de deler in het deeltal past en wat je over houd noem je de rest. Zo is de uitkomst van 15 gedeeld door 4, quotiënt 3 en rest 3.

Verhoudingen

Het quotiënt kan ook beschouwd worden als een verhouding. Een verhouding van 3 : 1 kan tevens het quotiënt zijn van de deling 3 gedeeld door 1. Een voorbeeld van een quotiënt als verhouding is het intelligentiequotiënt (IQ). Met het IQ wordt iemands intelligentie gemeten door de verhouding tussen iemands verstandelijke leeftijd en iemands chronologische leeftijd.