Berekenen.nl
Geplaatst op 16 augustus

Verdeling van zoet water nieuwe uitdaging tijdens droogte

De verdeling van zoet water in Nederland heeft een kritiek punt bereikt. Door de aanhoudende droogte is er op steeds meer plaatsen sprake van tekorten, terwijl de overschotten aan de andere kant ook niet groot meer zijn. Om een goede verdeling te maken is het mogelijk de quotiënten te berekenen, het tegenovergestelde van een vermenigvuldiging. Stel dat er 100 eenheden water beschikbaar zijn voor 5 gebieden, dan zou een eerlijke verdeling een quotiënt van 20 geven.

Overlegorgaan bij elkaar over deling

Rijkswaterstaat werkt in Nederland samen met het Watermanagementcentrum om de eerlijke verdeling van het water te maken. Door na te gaan waar de droogte op dit moment het meest nijpend is en waar het belangrijk wordt om tijdig in te grijpen. De verdeling is daarbij belangrijk voor de verschillende delen van het land, vooral omdat de droogte nog niet ten einde lijkt. Er ontstaat onder andere verzilting, waardoor de landbouw daar veel last van heeft. Ook natuurgebieden hebben te maken met de gevolgen van de droogte en zijn daarom benieuwd naar het water dat ze toebedeeld zullen krijgen.

Quotiënt berekenen: online tool

Wil je op kleinere schaal een quotiënt berekenen? Dat kan eenvoudig online, met onze handige tool. Ontdek wat het is en hoe je er gebruik van kunt maken. Als tegenovergestelde van het vermenigvuldigen, op het moment dat je iets wilt delen. Dan kun je het quotiënt berekenen, zoals men daar ook gebruik van zou kunnen maken om het water in Nederland op een eerlijke manier te verdelen.