Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.8 / 10 (125)

Fahrenheit Celsius omrekenen

Het omrekenen van Fahrenheit naar Celsius is niet heel moeilijk. Daar staat een vaste formule toe, maar op het internet staan toch hele kleine verschillen. De enige juiste omrekening vind je hier op Berekenen.nl lees meer

Andere bezoekers berekenden ook:

Fahrenheit naar Celsius omrekenen


In de achttiende en negentiende eeuw hebben vele natuurkundigen die zich bezig hielden met thermodynamica geprobeerd om een goede schaalverdeling voor de temperatuur te bedenken. Ze hebben verschillende referentiepunten in de temperatuur gekoppeld aan een getal en zo ontstond er een schaalverdeling. Het is geen toeval dat water met ijs precies 0 โ„ƒ is en kokend water 100 โ„ƒ. Het was erg belangrijk dat deze schaalverdeling gebruikt kon worden in de wetenschap. Fahrenheit is een de eerste temperartuurmeting die al wordt gebruikt sinds 1724, waar Anders Celsius in 1742 het aantal graden omrekende in Celsius. Het vreemde is dat wereldwijd nog steeds een aantal grote landen Fahrenheit gebruikt ipv het door ons zo normale gebruik van Celsius. Het omrekenen van deze twee graden gaat via een werelwijd vastgestelde formule. Let op niet alle websites hebben dit goed, deze gaan uit van een omrekenwaarde van 1,8 en ook zal zijn de afwijkingen niet groot, het is niet juist..

Kelvin en Celsius

Kelvin en Celsius hebben allebei dezelfde schaalverdeling maar een ander nulpunt. Kelvin (K) behoort tot SI-stelsel (Internationale Stelsel van Eenheden). Dit is dan ook de temperatuurschaal die je het meest terug vind binnen de wetenschap. Kelvin, bedacht door William Thomson (Lord Kelvin), is gebaseerd op het absolute nulpunt. Volgens de thermodynamica kan niets kouder zijn dan 0 K. Dit is gelijk aan -273,15 โ„ƒ. Celsius, bedacht door Anders Celsius, behoort niet tot het SI-stelsel maar wordt wel elke dag gebruikt omdat men eraan gewend is. Het nulpunt ligt bij de temperatuur van smeltend ijs in water. Kelvin en Celsius hebben dezelfde schaalverdeling dus: Kelvin=Celsius+273,15 en Celsius=Kelvin-273,15

Andere schaalverdeling

Er zijn ook andere wetenschappers geweest die een handige temperatuurschaal hebben bedacht gebaseerd op andere fysische eigenschappen van temperatuur. Zo wordt er in de VS Fahrenheit gebruikt wat in geen opzicht overeen komt met graden Celsius of kelvin. Dit is een stuk moeilijker om te rekenen naar een andere schaal. Hier kan je gemakkelijk de graden omrekenen.