Berekenen.nl
Geplaatst op 25 januari

Zomer 2022 was Europa’s warmste zomer ooit gemeten

Europa had in 2022 de warmste zomer ooit gemeten. Over het hele jaar, was het in Europa, op 2020 na, het warmste jaar. Het klimaatbureau van de Europese Commissie, Copernicus, heeft dit onderzocht.

De wereldwijde jaargemiddelde temperatuur van vorig jaar was 0,3 graden Celsius hoger dan het gemiddelde van 1991 tot 2020, de vijfde warmste ooit gemeten. Het was 1,2 graden warmer dan in de pre-industriële periode 1850 tot 1900.

West- en Noord-Europa werden vorig jaar getroffen door aanhoudende en sterke hittegolven. Veel landen hebben te maken gehad met ernstige droogtes en ernstige bosbranden. Deze branden veroorzaken zelf ook de uitstoot van kooldioxide. Naar schatting waren de emissies van bosbranden in de EU en het VK vorig jaar het hoogste van de afgelopen 15 jaar.

Over de hele wereld is de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer toegenomen, net als in de afgelopen jaren. De uitstoot van het veel krachtigere broeikasgas methaan nam sneller toe dan gemiddeld, maar iets minder dan in de afgelopen twee jaar, toen de groei werd gemeten en geregistreerd.

De 2022 editie van het blad ‘Global Climate Highlights’ vat de hoogtepunten van het voorgaande jaar samen. Het bevestigt ook dat de temperaturen in Europa de afgelopen 30 jaar meer dan twee keer zo hoog zijn als het wereldgemiddelde en sneller stijgen dan op enig ander continent.

"2022 was opnieuw een jaar van extreme klimaatverandering in Europa en de rest van de wereld", zegt Samantha Burgess van de Copernicus Climate Change Service. "Deze gebeurtenissen benadrukken dat we nu al de verwoestende effecten van onze opwarmende wereld ervaren."

Volgens haar betekenen de nieuwe cijfers dat de uitstoot van broeikasgassen snel moet worden teruggedrongen om de ergste gevolgen te voorkomen. Daarnaast moet de samenleving zich snel aanpassen aan veranderingen.

In Nederland waren de overige twee jaren gemiddeld warmer dan vorig jaar. Voor veel andere West-Europese landen was vorig jaar het warmste jaar ooit gemeten. De recordhitte was niet alleen in Europa: het was ook in een groot deel van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en China, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Afrika.

Bovendien werden er ook hoge temperaturen gemeten in en rond Siberië en Antarctica. Copernicus wijst erop dat het zee-ijs rond Antarctica vorig jaar zijn kleinste omvang bereikte sinds de satellietmetingen meer dan 40 jaar geleden begonnen.

Online Fahrenheit naar Celsius omrekenen

Wil je zelf uitrekenen hoeveel graden het buiten is en welke veranderingen er zijn in verschillende maanden? Je kunt online het aantal graden in Celsius en Kelvin online berekenen, maar ook in Fahrenheit. Simpelweg met onze online tool, zodat je  zelf geen ingewikkelde berekeningen hoeft te maken. In plaats daarvan kun je berekenen hoeveel -4 is in Celsius en Fahrenheit, net zoals -67 in Kelvin is. Je kunt gemakkelijk online  graden en temperaturen berekenen, zodat je precies weet hoe warm of koud het is.