Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
10 / 10 (1)

Vakantiegeld 2017 berekenen

Wil je berekenen hoeveel vakantiegeld jij ontvangt in 2017? Je bent misschien al bezig om een vakantie te boeken en het is dan handig om te weten hoeveel vakantiegeld jij ontvangt in mei. lees meer

Vul in hoeveel maanden u het afgelopen jaar gewerkt heeft., Er zijn twee berekeningsmethoden. Over het algemeen bepaalt de cao welke berekeningsmethode wordt gehanteerd. De ene methode is berekening van juni van het jaar X tot en met mei van het jaar X + 1. Bij uitbetaling van de vakantietoeslag in mei hebt u de vakantietoeslag dus al volledig 'opgebouwd’. De andere methode is berekening over het kalenderjaar, waarbij u bij uitbetaling van de vakantietoeslag in mei als het ware een voorschot krijgt voor de maanden juni tot en met december. Gaat u na mei met ontslag dan moet u over de maanden van het jaar dat u niet meer in dienst bent van de werkgever de vakantietoeslag terugbetalen.

Bereken vakantiegeld 2017

Het vakantiegeld voor 2017 berekenen? Je kunt dat eenvoudig online doen, aan de hand van je brutoloon per maand, het aantal maanden dat je werkt of hebt gewerkt en of je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Dit zijn belangrijke gegevens, aan de hand waarvan we het vakantiegeld voor 2017 kunnen berekenen. We zorgen er daarmee voor dat je op voorhand na kunt gaan welk bedrag je in mei zal ontvangen. Iedereen in loondienst heeft recht op het vakantiegeld, al wordt het in sommige gevallen al meteen samen met de loonbetaling overgemaakt. In dat geval valt je loon wat hoger uit, maar kun je er natuurlijk niet vanuit gaan dat het geld in mei nog een keer wordt gestort.

Het is dus van belang om bij je werkgever na te gaan of er sprake is van vakantiegeld ten opzichte van je brutoloon en wanneer je dat ontvangt. In de meeste gevallen wordt het geld in mei overgemaakt, zodat je vervolgens de kans hebt om er bijvoorbeeld van op vakantie te gaan. Je bent echter vrij om het vakantiegeld voor 2017 te besteden waar je aan wilt, het hoeft niet per se om een vakantie te gaan.

Vakantiegeld over het bruto inkomen

Je ontvangt het vakantiegeld voor 2017 over het bruto inkomen. Dat betekent dat je het brutoloon nodig hebt om een berekening te kunnen maken. Dit is het bedrag dat je bij de werkgever verdient, hoger dan het bedrag dat je daadwerkelijk op je rekening ontvangt. Het bedrag dat je op je rekening ontvangt is namelijk het netto inkomen. Dat netto inkomen is het bruto inkomen, min de belasting die je daarover dient te betalen. Het vakantiegeld is als het ware een omgekeerde belasting, het is een extraatje dat je krijgt over het bruto salaris dat je verdient.

Vakantiegeld 2017 berekenen

Online vakantiegeld voor 2017 berekenen

Wil je het vakantiegeld voor 2017 berekenen? Je hebt daarvoor in ieder geval het brutoloon per maand nodig. Vervolgens ontvang je 8% vakantiegeld over het loon dat je bruto ontvangt, uiteraard voor de maanden waarin je werkt. Werk je 8 van de 12 maanden? Dan zal je ook over die 8 maanden vakantiegeld ontvangen, niet over het volledige jaar. Tenslotte is het van belang om aan te geven of je de AOW-leeftijd hebt bereikt in 2017. Is dat het geval? Dan pakt de berekening van het vakantiegeld net wat anders uit.

Stel dat je een inkomen hebt van bruto €2.000 per maand. Als je in dat jaar 12 maanden werkt levert dat je een bruto jaarinkomen op van €24.000. We gaan er even vanuit dat je geen dertiende maand krijgt. Het vakantiegeld bedraagt dan €1.920. Houd er wel rekening mee dat dit ook gaat om een bruto bedrag, dus daar dien je nog belasting over te betalen. En voor 2017 is die belasting ligt verhoogt in de tweede en derde belastingschijf ten opzichte van 2016. Dit betekent dat als je met je inkomen in de tweede/derde belastingschijf valt, je netto iets minder vakantiegeld overhoudt. Je kunt online berekenen hoeveel vakantiegeld je in 2017 krijgt, zodat je wellicht alvast een mooie reis kunt boeken die je daar vervolgens mee kunt afrekenen.