Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.2 / 10 (20)

Golflengte berekenen

Bereken met de snelheid en frequentie van de golf de golflengte met onze tool. lees meer

Dit is de snelheid van de golf.
Dit is de frequentie van de golf. Het aantal periodes in één seconde.
Andere bezoekers berekenden ook:

Golflengte berekenen

Overal in de natuur zijn golven te vinden. Wanneer je een druppel in een bakje water laat vallen zal deze druppel een golfpatroon veroorzaken in het water. Geluid is een verandering in de dichtheid van de lucht en plant zich net als de druppel in het bakje water voort met golven. Ook licht beschrijft een golfbeweging. Licht is elektromagnetische straling met een frequentie die wij kunnen waarnemen. Radiogolven zijn ook elektromagnetische straling maar hebben een veel lagere frequentie waardoor we ze niet kunnen zien. Hetzelfde geldt voor infrarood of ultraviolet. Radiogolven hebben een golflengte van één tot tien meter en waarneembaar licht heeft een golflengte tussen de 380 tot 780 nanometer. De golflengte van het licht bepaalt ook de kleur van het licht, zo is licht van 400 nanometer violet en van 800 nanometer rood. Hiertussen zit het spectrum van alle kleuren die we kennen (Dit zien we terug in een regenboog).

Hoe ziet een golf eruit

Alle golven hebben dezelfde eigenschappen. Je noemt het een periode wanneer de golf op en neer is geweest en weer terug in de startpositie. De amplitude (A) is de uitwijking van de golf. De golflengte (λ) is de afstand die de golf in één periode heeft afgelegd. De trillingstijd (T) is de tijd die één periode duurt. In plaats van de trillingstijd wordt vaak de frequentie (f) gebruikt. De frequentie is het aantal periodes in één tijdseenheid. Vaak is dit in seconden en dit wordt uitgedrukt in hertz (Hz). De frequentie kan berekend worden met f = 1 / T. Al deze eigenschappen kan je terug zien in deze afbeelding van een sinusvormige golf.

Golflengte berekenen

De golflengte kan berekend worden wanneer je de snelheid (v) en trillingstijd weet of wanneer je de lengte en aantal periodes weet. De golflengte is de snelheid gedeeld door de frequentie.

λ = v / f = v / (1/T) = v * T

Of de golflengte is de lengte (L) van de hele golf gedeeld door het aantal periodes (n).

λ = L / n

Voorbeeld: We willen de golflengte van een radiogolf van radiozender 100 Fm weten. Fm-kanalen zijn uitgedrukt in megahertz (MHz) dat betekend dat de frequentie van de radiogolf 100 MHz is. Omdat van een radiogolf dezelfde soort straling als licht is, is de snelheid van de radiogolf ongeveer de lichtsnelheid (c).

f = 100 MHz = 100000000 Hz
v ≈ c ≈ 300000000 m/s

Dus λ = v / f = 300000000 / 100000000 = 3 m

De golflengte van de radiogolf is drie meter. Bereken nu zelf ook de golflengte via onze handige tool.