Berekenen.nl
Geplaatst op 29 juli

Golflengte belangrijk wapen van succesvolle radiozendamateurs

Radiozendamateurs werken veelal vanuit een passie voor het radiozenden, ook al moeten ze zich houden aan allerlei strikte regels. Ze zijn vaak gefascineerd door de mogelijkheid om hun signalen in een breed gebied beschikbaar te maken, waarmee ze niet altijd kleuren binnen de wetten en regels die er zijn opgesteld.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Jan Budding, die daar naar werd gevraagd door BN De Stem. Hij is al meer dan 45 jaar idolaat van het radiozenden. Met andere zendamateurs spreekt hij over zaken als hun woonplaats en het soort apparatuur, maar vooral over de ideale golflengte.

Contact over de ideale golflengte

Officieel mogen de radiozendamateurs niets uitzenden. Ze mogen geen muziek, reclame of politieke overtuigingen verspreiden, maar wel met elkaar communiceren. Door de juiste golflengte te vinden is het mogelijk om over enorme afstanden contact met elkaar op te nemen.

Voor BN De Stem doet Budding dat bijvoorbeeld vanuit Griekenland. Op andere momenten hoorde zij een Spanjaard op zijn portofoon, terwijl hij op de Veluwe stond om te kijken bij een natuurbrand die hij nauwkeurig wilde melden. Het laat zien welke technologische mogelijkheden er zijn, door goed te kijken naar de gebruikte golflengte.

Golflengte berekenen

De golflengte berekenen waarop je uitzendt of heb je de berekening ergens anders voor nodig? We maken het je met onze tool graag zo makkelijk mogelijk. Aan de hand van de snelheid en de frequentie kun je de golflengte berekenen. De snelheid gebruik je in het aantal meter per seconde en de frequentie in Hertz. Bereken op die manier de golflengte, waarbij wij er natuurlijk voor zorgen dat we het rekenkundige deel voor onze rekening nemen.