Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.5 / 10 (2)

Eigen bijdrage AWBZ berekenen

Wanneer u door een ernstige beperking zoals een chronische ziekte, ouderdom of een handicap langdurige zorg nodig hebt wordt dit vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaald u een eigen bijdrage. lees meer

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Voor mensen met een ernstige beperking wordt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten langdurige zorg vergoedt. Het gaat dan vaak om beperkingen zoals een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Er zijn een aantal soorten zorg die de AWBZ vergoedt.

AWBZ zorg

De AWBZ kan niet zomaar voor elke soort zorg worden aangevraagd. De soorten zorg die de AWBZ vergoedt zijn:

• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Verpleging
• Behandeling
• Lang en –kortdurend verblijf in zorginstellingen

Bij persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging moet u denken aan hulp bij aankleden en douchen, het verzorgen van wonden, begeleiding van activiteiten etc. Behandeling is revalidatie of behandeling van een chronische ziekte. Lang verblijf in een zorginstelling is bijvoorbeeld wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Bij kort verblijf gaat u bijvoorbeeld een aantal dagen per week naar een instelling. Het verblijf in een ziekenhuis en voorzieningen uit de Wmo vallen niet onder de AWBZ. Ook mantelzorg of zorg korter dan 3 maanden wordt niet vergoedt.

Eigen bijdrage niet volledig vergoedt

Niet het hele bedrag wordt vergoedt. U moet zelf een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Wanneer u AWBZ ontvangt voor een verblijft in een zorg instelling dan betaalt u de eerste 6 maanden dat u AWBZ ontvangt een lage eigen bijdrage. Na deze periode betaalt u de hoge eigen bijdrage. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal personen binnen uw huishouden, verzamelinkomen en eigen vermogen van u en uw partner. Er wordt rekening mee gehouden dat je nog geld overhoudt, dit heet het zak- en kleedgeld.

Voor zorg uit de AWBZ heeft u een AWBZ-indicatie nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft en in welke hoeveelheid. De AWBZ-indicatie beïnvloedt ook de eigen bijdrage. Wanneer u meer zorg heeft dan nodig is volgens de AWBZ-indicatie dan kan uw eigen bijdrage hoger uitvallen.

Nieuws over Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Steeds meer gemeenten schaffen mantelzorgwaardering af

De mantelzorgwaardering was er als symbolisch bedrag voor iedereen die een familielid of een vriend hielp. Veel mantelzorgers zijn dagelijks of bijna-dagelijks bezig met de verzorging van anderen uit hun directe omgeving. Dat doen ze vrijwillig, maar vanuit het AWBZ-potje was er geld beschikbaar dat gemeenten uitbetaalden.

» Lees het volledige bericht
AWBZ heeft last van zorgcowboys

De zorgsector is de laatste jaren en decennia steeds verder geprivatiseerd. Dat biedt een aantal voordelen, maar heeft ook zorgcowboys aangetrokken. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van de AWBZ, om daar grote winsten mee te maken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van het systeem, waardoor de politiek daar vanuit bijvoorbeeld de ChristenUnie/SGP en de PvdA heel kritisch op is.

» Lees het volledige bericht