Berekenen.nl

eigen vermogen en eigen bijdragen AWBZ

bij een hoger eigen vermogen betaal je eigen bijdragen AWBZ, betaal je dit ook over vermogen van banksparen?

Vraag gesteld door: Rob
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Jazeker, want dit is ook vermogen wat in Box 3 valt.