Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (9)

M3 woning berekenen

Wil je de inhoud berekenen van een ruimte of meerdere ruimtes van je woning. Dat doe je door het aantal kubieke meters uit te rekenen. Je krijgt per ruimte het resultaat m3 kubieke meter (m3) te zien. Voor de gehele woning tel je dit per ruimte bij elkaar op. lees meer

Vul hier de hoogte in van de ruimte waarvan je de inhoud wilt berekenen.

M3 woning berekenen

Om het volume van een ruimte te berekenen, heb je een formule nodig die de afmetingen omzet in een ruimtelijk getal. Bij woningen wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van drie rechte muren, waardoor je de lengte x breedte x hoogte berekend. Het kan echter voorkomen dat je m3 wilt berekenen voor een woning die een ronde muur heeft. Hieronder zijn een aantal standaard sommen uitgeschreven.

Rechthoekige ruimte: lengte × breedte × hoogte
Kubieke ruimte: lengte 3
Bolvormige ruimte: 4π × straal 3
Cilindrische ruimte: 4π lengte × radius 2
Conische ruimte: π/3 lengte × radius 2

Om de ruimten die bolvormig zijn of cilindervormig zijn kun je met deze berekentools uitrekenen wat hiervan de inhoud in M3 of liters zijn:

- Inhoud cilinder berekenen

- Inhoud bol berekenen


Als je de ruimte in m3 wilt weten, is het belangrijk om te zorgen dat alle afmetingen vooraf al zijn omgezet naar meters. Meet je in centimeters, dan zorg je dat je eerst de afmetingen omzet naar meters. Vermenigvuldig elke meting met 0,01 om deze in meters uit te drukken. Als je dan de kubieke meter formule gebruikt, krijg je het volume in m3. Gebruik je cm in de som, dan krijg je een antwoord in cm3.

Voorbeeld formule

Een ruimte heeft een afmeting van 10 cm × 20 cm × 25 cm. Wat is het volume in m3? Om de centimeters om te zetten in meters, vermenigvuldig je ze met 0,01. De afmeting in meters wordt dan 0,1 m, 0,2 m en 0,25 m. Om het volume te berekenen maakt je gebruik van de volgende som:

0.1 × 0.2 × 0,25 = 0,005 m3

M3 gebruiken als maatstaf

Een kubieke meter, afgekort m3, is een andere manier om te beschrijven dat een ruimte een afmeting heeft van 1m x 1m x 1m. Deze drie getallen staan voor hoogte x breedte x diepte en geven dus aan hoeveel ruimte er aanwezig is. Deze som geeft je een veel nauwkeurigere indicatie van de ruimte. Het omrekenen van afmetingen naar m3 is voornamelijk handig bij het inrichten van een woning, het verhuizen van spullen of het bouwen van een huis.

Waarom is het handig om de m3 van een woning te weten?

Het is belangrijk om te weten wat de m3 van een ruimte is wanneer je op zoek bent naar een nieuwe woning, een kantoorpand of een opslaghok. Door de m3 te hebben kan je zelfstandig uitrekenen hoeveel spullen, dozen of objecten je op kunt bergen in de ruimte. Om een voorbeeld te geven over hoe je de m3 berekent van objecten, nemen we hier als voorbeeld een opslagkast die 1,8 m lang, 0,75 m hoog en 0,75 m diep is. De m3 van de kast is 1,01 m3. Dit is berekend door de som 1,8 x 0,75 x 0,75 = 1,01 m3. Voor dit individuele stuk heeft u 1,01 m3 ruimte nodig. Mocht je een ruimte hebben die 15 m3 is, dan weet je dat zodra de kast geplaatst is, je nog 13,9 m3 over hebt aan vrije ruimte voor andere spullen.

M3 naar m2 berekenen: hoe zit het in elkaar

Hoewel vierkante meter (m2) een tweedimensionale eenheid is voor oppervlakte en kubieke meter (m3) een driedimensionale eenheid is voor volume, kan men vaststellen dat 1 kubieke meter, 1 meter x 1 vierkante meter is. Het volume in kubieke meters (m3) moet worden gedeeld door de dikte in meters. Het resultaat is een oppervlakte in vierkante meters (m2).

1 m2 = 1 m3 / 1m

De verschillende definities binnen meters

Lengte:
Lengte is een 1-dimensionale grootheid die de lineaire afstand tussen twee punten beschrijft. Deze lengte is altijd gekoppeld aan een afstand en kan zowel recht, rond, krom of hoekig zijn. Om eenheden in lengte aan te duiden maakt men gebruik van verschillende vormen. In Nederland gebruikt men de eenheid kilometer, waaronder meter, centimeter en millimeter. In andere delen van de wereld gebruikt men bijvoorbeeld feet, miles, yards of inches.

Oppervlakte:
Oppervlakte is een tweedimensionale grootheid die een oppervlak beschrijft. Om een oppervlakte te berekenen wordt de lineaire lengtemaat vermenigvuldigd met de twee lengtes die aanwezig zijn. De eenheden die een oppervlakte beschrijven zijn onder andere  vierkante inch, vierkante voet, vierkante meter, vierkante mijl, vierkante millimeter, vierkante meter, vierkante kilometer. In Nederland gebruiken wij afgekort m2 om een oppervlak te beschrijven. Een oppervlakte dimensie heeft geen volume, aangezien het geen dikte beschrijft. Omdat een lineaire afmeting geen oppervlakte of volume heeft, is het onmogelijk om een lineaire afmeting in oppervlak te beschrijven. Wanneer je beschikt over twee normen, zoals de lengte en de breedte, kan je de oppervlakte (m2) berekenen van een gebied.

Volume:
Volume is een driedimensionale grootheid die de ruimte in een kamer, object of gebied beschrijft. De volume wordt berekend door de lengte, breedte en hoogte van de desbetreffende ruimte te vermenigvuldigen. Om dit volume te beschrijven wordt er gebruik gemaakt van verschillende eenheden, waaronder kubieke voet, kubieke inches, kubieke yards, kubieke millimeters en kubieke meters. In Nederland wordt er voornamelijk verwezen naar m3, wat staat voor kubieke meters. Het is niet gebruikelijk om zomaar m3 naar m2 om te rekenen. Hiervoor heb je meer informatie nodig die het oppervlakte van de desbetreffende ruimte beschrijven. Je hebt hiervoor de lengte en breedte, lengte en hoogte, breedte en hoogte nodig van de begrensde oppervlaktes. Aangezien oppervlakten en lengtes geen volume hebben, is het niet gebruikelijk om een oppervlakte aan een volume te koppelen.