Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8 / 10 (26)

Indexcijfer berekenen

Volg je economie? Heb je wiskunde in je vakkenpakket of heb je een berekening voor je werk te maken? Dan kun je nogal eens te maken krijgen met het zogenaamde indexcijfer. Een indexcijfer wordt vaak gebruikt om de verhoudingen tussen twee dingen duidelijk te maken. Je noemt het dan ook een verhoudingsgetal. Berekenen.nl helpt je graag bij het berekenen van een indexcijfer. lees meer

Vul hier de gegevens in van het jaar of de periode waarover u het indexcijfer wilt berekenen. Uit onderstaand voorbeeld is dit 46.000.
Vul hier de gegevens in van het 'startjaar' oftewel het basisjaar. Uit onderstaand voorbeeld is dit het getal 40.000.

Indexcijfer berekenen

Wat is een indexcijfer?

Een indexcijfer is een verhoudingsgetal. Je drukt uit hoe vaak een bepaalde gebeurtenis in een bepaalde tijd voorkomt ten opzichte van een andere periode. Een indexcijfer is handig bij prijzen, inkomen of productievolume. Door het berekenen van een indexcijfer kan er een goede vergelijking gemaakt worden.

Hoe bereken je een indexcijfer?

Om de vergelijking te maken, is het belangrijk om een basisjaar te bepalen. Het indexcijfer van het basisjaar is 100 (100%). Is het volgende jaar het indexcijfer hoger dan 100? Dan is er sprake van een procentuele stijging. Als het indexcijfer lager is dan 100, dan is er een procentuele daling.

Formule voor het berekenen van een indexcijfer

Indexcijfer =  verslagjaar / basisjaar x 100


Een voorbeeld voor het berekenen van het indexcijfer:

Meneer Jansen verdient in 2016 op jaarbasis €40.000. In 2017 is zijn jaarsalaris €46.000. Het basisjaar is in dit geval 2016 en het indexcijfer is daarom 100. Wil je het indexcijfer voor 2017 berekenen? Dan doe je dit als volgt: (46.000/40.000)x100 = 115.

Wil je nu weten wat de procentuele verandering is? Dan pas je de volgende formule toe.

nieuw - oud / oud x 100%  dus (115 - 100 / 100) x 100% = 15%