Berekenen.nl
Geplaatst op 23 november

Ouderenkorting & alleenstaande ouderenkorting

Wat is ouderenkorting?

De ouderenkorting is een heffingskorting waardoor je minder belasting betaalt. Niet iedereen heeft recht op deze korting. De ouderenkorting in 2021 en 2021 geldt alleen wanneer je de AOW leeftijd hebt bereikt.

Ouderen korting en alleenstaande ouderenkorting

Mensen die hun AOW leeftijd hebben bereikt krijgen de ouderenkorting. Afhankelijk van de situatie waar je in leeft kan het ook zijn dat je recht hebt op alleenstaande ouderenkorting. Maar wanneer heb je nou precies recht op deze korting? Iedereen die uiterlijk 31 december de AOW leeftijd bereikt heeft, heeft recht op deze heffingskorting. Heb je op 31 december 2020 de AOW leeftijd bereikt? Dan ontvang je in datzelfde jaar de ouderenkorting. Bereik je uiterlijk 31 december 2021 de AOW leeftijd dan ontvang je vanaf 2021 de korting. Bereken hier wanneer jij je AOW leeftijd bereikt.

Ouderenkorting

De maximale ouderenkorting wordt per 1 januari 2021 verhoogd naar €1.703 verhoogd. Sinds 2019 vervalt deze heffingskorting niet ineens wanneer een bepaalde inkomensgrens wordt overschreden, maar vindt een geleidelijke afbouw plaats. Het afbouwpercentage bedraagt in 2021 15% boven een verzamelinkomen van €37.970. Bereken hier je ouderenkorting.

Hoe krijg je ouderenkorting?


De ouderenkorting wordt vanzelf in de aangifte inkomensbelasting toegevoegd. Je hoeft daar zelf niks voor te doen. De alleenstaande ouderenkorting moet je wel zelf aanvinken in de aangifte inkomensbelasting. Je krijgt dan ook nog een aantal aanvullen-de vragen over jouw situatie.

Verzamelinkomen

Je vraagt je vast af wat het verzamelinkomen precies is. Het verzamelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten uit de drie boxen, zonder eventuele verrekenbare verliezen over vorige jaren.


Verzamelinkomen berekenen voorbeeld:

Je hebt in 2019 de AOW-leeftijd en je hebt een verzamelinkomen van €40.000. De afbouw bedraagt 15% x (€40.000-36.783) = €482.
Je ouderkorting wordt verlaagd tot €1.114 (€1.596 - €482).

Wat is alleenstaande ouderenkorting

Naast ouderenkorting, kun je recht hebben op alleenstaande ouderenkorting. Dit is een heffingskorting speciaal voor alleenstaande ouderen zoals de naam al aangeeft. Deze heffingskorting is in het leven geroepen om de alleenstaande ouderen een belastingvoordeel te geven. Bereken hier je alleenstaande ouderenkorting.


Alleen staande ouderenkorting in 2020 en 2021

Naast de normale ouderenkorting is er ook nog de alleenstaande ouderenkorting. Deze korting krijg je wanneer je het hele kalenderjaar of een gedeelde hiervan een AOW uitkering voor een alleenstaande ontvangt. In 2020 bedraagt de alleenstaande korting €436. Deze is ten opzichten van 2019 met 1,63% gestegen.

Ook voor de alleenstaande ouderenkorting 2021 zou je rekening kunnen houden met een stijging van 1,5%, dan kom je theoretisch gezien uit op een bedrag van €442. Ook dit is een inschatting, we moeten met zijn allen rustig afwachten welke bedragen straks definitief zijn. Dit is inzichtelijk op de website van de belastingdienst. Uiteraard vind je dan ook de berekening en de bedragen op onze website.

Aanvullend pensioen

Heb je meerdere inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen, dan is het belangrijk dat niet beide uitbetalende instanties rekeninghouden met je heffingskortingen. Sommige heffingskortingen zijn immers inkomensafhankelijk, zo ook de ouderenkorting. Worden de heffingskortingen tweemaal toegepast, dan zult u op een later moment belasting terug moeten betalen omdat u netto te veel uitbetaald kreeg.