Berekenen.nl
Geplaatst op 28 februari

Werknemers met schulden beter beschermd

Maar liefst 63% van de werkgevers heeft werknemers met financiële problemen. Dit houdt in de praktijk in dat meer dan de helft van werknemers te maken heeft met schulden. Het ministerie van Sociale Zaken komt met een nieuw wetsvoorstel om deze werknemers beter te beschermen tegen opeenstapeling van hun schulden in 2020.

Nieuwe wet derdenbeslag

Wanneer je als werknemer schulden hebt, kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het inkomen. Hierdoor ontstaat vaak een opeenstapeling van schulden, omdat er steeds meer boete-, proces- en executiekosten op de originele schuld komen. Het ministerie van Sociale Zaken heeft daarom een nieuw wetsvoorstel neergelegd. Namelijk het wetvoorstel van de verbreding van het beslagregister, genaamd de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag.

Ophoging van schulden voorkomen

Volgens het ministerie is de verbreding van het beslagregister een volgende stap om het bestaansminimum van mensen met schulden beter te beschermen en om ophoging van schulden verder te voorkomen. Een van de maatregelen die in het wetsvoorstel staat is dat beslagleggende partijen beter gegevens uit moeten kunnen wisselen. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen zou deze uitwisseling van gegevens moeten zorgen voor een betere uitvoering van de beslagleggende partijen.

Minder vaak beslaglegging

Met de komst van de wet verwacht men dat er minder vaak beslag zal worden gelegd. Dit omdat er alleen nog maar beslag mag worden gelegd als de schuld daadwerkelijk inbaar is. Bij de vaststelling van de beslagvrije voet wordt met de komst van de wet namelijk rekening gehouden met al lopende verrekeningen en beslagen op andere periodieke inkomsten. Dit kan worden gerealiseerd omdat er per werknemer met schulden één coördinerende deurwaarder zal worden aangewezen. Omdat er dan een duidelijk aanspreekpunt is waaraan bijvoorbeeld vragen over de beslagvrije voet kunnen worden gesteld, is dit gunstig voor alle partijen.

Te weinig om van te leven

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken verheugd zich, net als vele deurwaarders, op de komst van de wet. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat verschillende partijen beslag leggen op hetzelfde inkomen. Doordat ze dit niet onderling afstemmen, kan het voorkomen dat er te weinig overblijft om van te kunnen leven. Dit komt tevens doordat niet iedere werknemer met schulden op de hoogte is van het bestaan van een beslagvrije voet.

Wat is een beslagvrije voet?

Een beslagvrije voet is een deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. In andere woorden, iedereen heeft recht op een bepaald bedrag om van te kunnen leven. Afhankelijk van iemands (huishoud)situatie en leeftijd gelden hiervoor verschillende bedragen. Voor een aantal periodieke inkomsten geldt een beslagvrije voet. Denk hierbij aan loon, uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (kinderbijslag telt hierin niet mee), pensioen en lijfrente, alimentatie of de voorlopige teruggaaf heffingskortingen.

Beslagvrije voet berekenen

Ben je een werknemer met oplopende schulden en ben je benieuwd naar jouw beslagvrije voet? Berekenen deze eenvoudig met onze beslagvrijevoet-bereken-too