Berekenen.nl
Geplaatst op 16 juni

Heb ik recht op een WW-uitkering?

Veel mensen vragen zich altijd af als ze wel eens recht hebben op een WW-uitkering. Wij zoeken het uit en vertellen je precies wat de eisen zijn om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?
Als je werkloos wordt nadat je arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet wordt verlengd heb je direct na je ontslag recht op een WW-uitkering. Er geldt dan namelijk geen opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst. Als je werkgever te laat heeft aangegeven dat je arbeidsovereenkomst niet wordt verlagend, kun je daarvoor een vergoeding vragen aan je werkgever. Deze vergoeding heeft dan geen invloed op het moment van ingaan van je WW-uitkering. Je vraagt je vast af wanneer een werkgever moet laten weten dat hij de arbeidsovereenkomst niet wilt verlengen. Dit moet minimaal een maan van te voren schriftelijk worden medegedeeld.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering?
Naast dat je graag wilt weten of je recht hebt op deze uitkering wil je graag ook weten hoeveel je kan verwachten. Om de hoogte van je WW-uitkering te bepalen, berekent het UWV eerst het dagloon. Dat dagloon is het loon waarover u belasting heeft betaald. Dit loon staat ook wel bekent als het SV-loon. Dit loon is exclusief pensioenpremie en onkostenvergoeding, gedeeld door het totale aantal werkdagen van de maand waarin aan jou loon is betaald. De laatste maand van het dienstverband wordt niet meegeteld voor het vaststellen van het dagloon. Je denkt vast dat er geen maximum zit aan het dagloon. Dat is wel zo, het maximale dagloon voor het UWV is namelijk €219,28. Dat kan natuurlijk in je voordeel werken maar ook in je nadeel. Wanneer uit de berekening komt dat je dagloon hoger is dan het maximale dagloon van UWV wordt je dagloon gewoon €219,28. Tijdens de eerste twee maanden van je WW-uitkering ontvang je 75% van het WW-maandloon, daarna ontvang je 70% van het WW-maandloon. Als je na berekening een bedrag zou ontvangen dat lager uitvalt dan het sociaal minimum, dan kun je het  UWV verzoeken om het bedrag aan te vullen tot het sociaal minimum. Het UWV is dat namelijk verplicht door de wet. Je moet wel zelf toeslag aanvragen. Het UWV stuurt je hiervoor een formulier die u kan invullen. Wij snappen dan ook dat het erg ingewikkeld kan zijn om je dagloon uit te rekenen. Daarom hebben wij een tool ontwikkeld waar jij eenvoudig de hoogte van je WW-uitkering kan berekenen. Bereken hier de hoogte van je WW-uitkering.

Hoe lang duurt mijn WW-uitkering
De lengte van je WW-uitkering wordt gebaseerd op het dienstverband over de laatste 36 weken voordat je werkeloos bent. Er zijn namelijk allemaal verschillende regels dat je minimaal zoveel weken gewerkt moet hebben. Bij ons is het ook mogelijk om de lengte van je WW-uitkering te berekenen. Je wilt namelijk snel weten hoelang je recht hebt op deze uitkering. Je wilt je namelijk niet te kort doen. Dat wilt niemand natuurlijk. Iedereen heeft hier recht op. Bereken hier je WW-uitkering.