Berekenen.nl
Geplaatst op 18 december

Tarieven inkomstenbelasting en heffingskortingen 2024

Voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd gelden in 2024 de volgende tarieven:

 • 1e schijf: 36,97% voor inkomen tot €75.625
 • 2e schijf: 49,50% voor inkomen vanaf €75.625

Voor AOW-gerechtigden gelden de volgende tarieven in 2024:

 • 1e schijf: 19,07% voor inkomen tot €40.077
 • 2e schijf: 36,97% voor inkomen van €40.077 tot €75.624
 • 3e schijf: 49,50% voor inkomen vanaf €75.624

Daarnaast zijn er ook tarieven voor box 2 en box 3:

 • Box 2: 24,5% tot een inkomen van €67.000 en 33% voor het meerdere.
 • Box 3: Het tarief stijgt naar 36% in 2024, maar het heffingsvrij vermogen blijft €57.000 per persoon.

Door op de hoogte te zijn van deze tarieven, kunt u beter plannen en uw financiële situatie optimaliseren voor het komende jaar. Wees dus goed geïnformeerd over de tarieven en heffingskortingen die voor u van toepassing zijn.

Heffingskortingen 2024

In 2024 worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de heffingskortingen. Deze kortingen zijn bedoeld om de belastingdruk te verlagen voor verschillende groepen belastingplichtigen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd:

Voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd:

 • Algemene heffingskorting wordt verhoogd naar €1.741
 • Ouderenkorting wordt verhoogd naar €2.017
 • Alleenstaandeouderekorting wordt verhoogd naar €526
 • Afbouw algemene heffingskorting afhankelijk van inkomen vanaf €24.904 tot €75.624

Daarnaast is er ook een wijziging in de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor belastingplichtigen met een co-ouderschapsregeling.

Tarieven vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting 2024

In 2024 blijven de tarieven voor vennootschapsbelasting onveranderd. Winsten tot €200.000 worden belast tegen een tarief van 19%, terwijl winsten vanaf €200.000 worden belast tegen een tarief van 25,8%. Dit betekent dat bedrijven dezelfde tarieven kunnen verwachten als het voorgaande jaar.

Wat betreft de overdrachtsbelasting blijven de tarieven voor niet-woningen en niet-hoofdverblijf woningen ook ongewijzigd op 10,4%. Voor hoofdverblijf woningen wordt het tarief van 2% gehandhaafd. Het tarief van 4% blijft van toepassing op vastgoedoverdracht via aandelentransacties.

Deze stabiele tarieven bieden bedrijven en individuen duidelijkheid en voorspelbaarheid bij hun financiële planning voor het komende jaar. Het is belangrijk om rekening te houden met deze tarieven bij het maken van investerings- en besluitvormingsbeslissingen in 2024.