Berekenen.nl
Geplaatst op 16 maart

Financieel zwaar weer door coronavirus

De wereld is in de ban door een pandemie. Deze pandemie wordt veroorzaakt door het coronavirus, wat wereldwijd voor duizenden besmettingen en zieken heeft gezorgd. Deze pandemie richt ook in Nederland flinke financiële schade aan. Bedrijven moet verplicht dicht, werknemers moeten werken vanuit huis (indien er nog voldoende werk is) en veel zzp-ers zitten zonder opdrachten.

Overheid grijpt in

Bij het ministerie van Sociale Zaken kunnen bedrijven, wanneer er te weinig werk beschikbaar is, vragen om arbeidskorting. Afgelopen dagen hebben maar liefst 48.000 bedrijven een vergunning aangevraagd om voor een kleine 400.000 werknemers werktijdverkorting te kunnen doorvoeren. Deze vergunning wordt alleen verstrekt wanneer een bedrijf kan aantonen dat er minimaal 20 procent (https://www.berekenen.nl/a-z/procenten-berekenen) minder is dan normaal. Dit over een periode van 2 tot maximaal 24 weken. Bedrijven die hoofdzakelijk arbeidsverkorting aanvragen zijn die in horeca, cultuur en evenementenbranche.

Melden bij UWV

Wanneer de vergunning eenmaal is verstrekt, dienen bedrijven zich te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzerkingen, ofwel het UWV. Bij het UWV kan namelijk een tijdelijke Werkloosheiduitkering, ofwel WW-uitkering voor het personeel worden aangevraagd. Het UWV vergoed dan met terugwerkende krachten de uren die niet zijn gewerkt en waarvoor het ministerie de vergunning heeft verstrekt. Deze vergunning heeft een geldigheidsduur van maximaal zes weken en wordt ook wel deeltijd-WW genoemd.

Lange(re) periode

Wanneer de periode zonder of met minder werk langer duurt dan zes weken dient tijdig een verlenging van de vergunning te worden aangevraagd bij het ministerie. De werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW mag immers maar 24 weken duren. Tijdens de periode waarin de vergunning is afgegeven krijgt het merendeel van het personeel in de praktijk vaak het volledige loon doorbetaald. De werkgever ontvangt immers van het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten.

Vergoeding tot 90%

Tot op heden kwam de overheid werkgevers met financiële problemen tegemoet door 75% van het loon voor eigen rekening te nemen. Gedurende deze coronacrisis is dat percentage opgeschroefd naar 90%. Dat betekent dat niet 25%, maar slechts 10% van het loon dient te worden aangevuld door de werkgever.

Noodfonds

Mede door de enorme toename in aanvragen van arbeidtijdsverkorting, ofwel deeltijd-WW, is er een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de NOW) ingesteld. Dit is een noodfonds dat wordt ingesteld met als doel om zoveel mogelijk banen te redden. Van hieruit worden de vergunningen voor de arbeidtijdsverkorting verstrekt. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo mogen er geen ontslagen vallen en dient het loon te worden doorbetaald aan werknemers. Lopende aanvragen voor de vergunningen worden overgezet naar het nieuwe systeem met het noodfonds.

WW-uitkering aanvragen

Sommige bedrijven komen niet in aanmerking voor steun van de overheid. Bij deze bedrijven zullen dan ook de hardste klappen vallen. Indien het personeel wordt ontslagen, zullen zij een Werkloosheidsuitkering, ofwel een WW-uitkering moeten aanvragen. Dit geldt alleen voor die mensen waarvoor geen werk meer beschikbaar is en wiens baan (helaas) niet meer houdbaar is. Zit jij in deze situatie en ben je benieuwd wat je zometeen dagelijks te besteden hebt? Bereken hier eenvoudig je dagloon met onze dagloon-uwv-bereken tool