Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.8 / 10 (17)

Kelvin naar graden Celsius berekenen

Vul in hoeveel kelvin je naar graden celsius wilt omrekenen of hoeveel je van graden celsius naar kelvin wilt omrekenen.

Kelvin naar graden Celsius berekenen

Weten hoe je Kelvin naar Celsius kunt omrekenen, is net zo belangrijk als weten hoe je de omgekeerde conversie moet doen. Veel fysisch-chemische eigenschappen van materie worden gerapporteerd bij verschillende temperaturen, en deze worden in het algemeen uitgedrukt in K. De meeste mensen vinden het echter gemakkelijker om met temperatuur in graden celcius om te gaan, dus het omzetten van K naar °C is iets dat velen dagelijks moeten doen. Deze conversie is heel eenvoudig omdat beide schalen alleen verschillen in de positie van de nul. Het is echter gemakkelijker te begrijpen en vooral te onthouden als u begrijpt waar beide schalen vandaan komen en hoe ze worden gebruikt.

De Celsius-schaal (°C)

Dit is een temperatuurschaal die in 1742 werd uitgevonden door Anders Celsius, een Zweedse astronoom. Deze schaal wordt bepaald op basis van het vriespunt en het kookpunt van water op zeeniveau. Het vriespunt van water is het referentiepunt waaraan de temperatuur van 0°C werd toegekend terwijl het kookpunt werd toegekend aan de temperatuur van 100°C dus het werd oorspronkelijk de Celsius-temperatuurschaal genoemd. De Celsius-schaal is een relatieve temperatuurschaal, d.w.z. hij meet niet de absolute temperatuur van een lichaam, maar drukt alleen uit wanneer de temperatuur boven of onder een referentietemperatuur ligt, in dit geval het smelt- of vriespunt van water. Met andere woorden, alle temperaturen gemeten in graden celcius geven aan hoeveel heter of kouder een lichaam is dan het smeltpunt van water. Aangezien er temperaturen onder het aangegeven smeltpunt zijn, kunnen er negatieve temperaturen zijn in deze trap. Voor het berekenen van de tweede referentietemperatuur wordt gebruik gemaakt van de "grootte" van °C.

De absolute temperatuurschaal en de Kelvin-schaal (K)

In tegenstelling tot de Celsius-schaal, bestaat de Kelvin-schaal die een absolute temperatuurschaal is, die niet afhankelijk is van een geschatte referentiepunt. De nul van de Kelvin-schaal geeft eigenlijk de afwezigheid van thermische energie in een lichaam aan. Het werd gemaakt door William Thompson (ook bekend onder zijn adelstand, Lord Kelvin, vandaar de naam) in 1848, die elke eenheid op zijn schaal dezelfde grootte toekende als de graad op de schaal van Celsius. Dit maakt het veel gemakkelijker om de Kelvin-schaal naar de Celsius-schaal te converteren, aangezien het enige verschil tussen de twee schalen de locatie van het absolute nulpunt is, wat overeenkomt met -273,15 °C. Het blijft een complex verhaal. Veel gemakkelijker converteer je Kelvin naar Celcius via onze omrekentool, die je zonder rekenmachine of natuurkundige achtergrond direct het juiste antwoord geeft. Hier vind je onze Kelvin naar Celsius omrekentool.

Calculatie om K naar °C te converteren

Toch liever zelf in de pen kruipen om tot het juiste antwoord te komen? We helpen verder: om K naar °C te berekenen, is het alleen nodig om de temperatuur in K te nemen en er 273,15 van af te trekken. °C = K − 273.15 Wanneer u deze formule gebruikt, vertegenwoordigt °C de temperatuur in graden Celsius (degene die u wilt vinden) en niet de eenheid van °C. Het resultaat van de bewerking geeft direct in °C weer. Om verwarring tussen de variabelen die in de vergelijking voorkomen en de temperatuureenheden te voorkomen, verdient het de voorkeur om bij de omrekening niet de eenheden in te voeren, maar alleen de numerieke waarde. Na het uitvoeren van de handeling wordt het symbool °C geplaatst.

Controleer de omrekening

Telkens wanneer een eenheidsconversie wordt uitgevoerd, is het belangrijk om te controleren of het resultaat klopt, aangezien het altijd mogelijk is om fouten te maken, zelfs bij het gebruik van formules die zo eenvoudig zijn als de weergegeven formules. In het geval van conversies van K naar °C en vice versa, moet u in het ene geval 273,15 aftrekken en in het andere geval moet u optellen, en het kan heel gemakkelijk zijn om te vergeten wanneer u het een of het ander doet. Om te garanderen dat de conversie altijd correct wordt uitgevoerd, kunnen de volgende twee tips in acht worden genomen: De temperatuur in K moet altijd hoger zijn dan de temperatuur in °C. Als bijvoorbeeld het transformeren van 400 K naar Celsius 673 °C oplevert, is de transformatie verkeerd, aangezien de temperatuur in K nooit lager kan zijn dan de temperatuur in °C. Temperatuur in K kan nooit negatief zijn, aangezien het een absolute schaal is en de minimumwaarde nul is (geen eenheden, alleen nul). Aan de andere kant zullen alle temperaturen lager dan 273,15 K, wanneer ze worden omgezet naar °C, negatieve waarden geven.

Nieuws over Kelvin naar graden Celsius

Temperaturen

Er zijn verschillende manieren voor het weergeven van de temperatuur. De temperaturen worden uitgedrukt in verschillende eenheden. Deze verschillende eenheden zorgen vaak voor veel verwarring. In de Verenigde Staten gebruikt men graden Fahrenheit. In Nederland is de meest gebruikte eenheid graden Celsius. Wetenschappers maken juist veel gebruik van Kelvin. Wij leggen je uit wat het verschil is tussen graden en Celsius en Kelvin.

ยป Lees het volledige bericht