Berekenen.nl

Het al of niet toepassen van LHK op pensioen

Ik gebruikte uw rekentool om het effect van het al of niet toepassen van LHK op mijn pensioen te kunnen beoordelen. Bij het wel toepassen van de LHK op een bedrag van 19.824,60 was het resultaat: Loonheffing: 0,00. Echter op mijn pensioenoverzicht is de loonheffing bij het toepassen van LHK: 819 euro. Graag uitleg / advies. Dank en groet.

Vraag gesteld door: Brigetta
Reageer jij op deze vraag?

Webmaster Berekenen.nl: Dat is inderdaad vreemd Brigetta. Het is een externe tool die landelijk wordt gebruikt. Ik denk dat er een foutje in is geslopen.

Wat je als AOW aan heffingskortingen krijgt. Is ouderenkorting, plus evt alleenstaande ouderenkorting en de algemene heffingskorting. Zie linken hieronder om dit te berekenen.

- www.berekenen.nl/inkomen/ouderenkorting-berekenen
- www.berekenen.nl/inkomen/alleenstaande-ouderenkorting
- https://www.berekenen.nl/inkomen/algemene-heffingskorting-berekenen