Berekenen.nl

Netto of bruto

Houd deze berekening er rekening mee dat over het verdiende geld premies en belastingen moeten worden afgedragen?

Vraag gesteld door: Renee
Reageer jij op deze vraag?

Danny: Het gaat er bij deze berekening om dat je kostendekkend werkt. Hier wordt niet gepraat over winst en daarover te betalen salaris en belasting. Het is puur hoeveel kosten je daadwerkelijk maakt hoeveel je daarvoor per uur moet vragen.

Stel het kostendekkend uurtarief is € 3,- en je wilt zelf bruto € 2000,- per maand hebben voor 200 uur werk per maand. Dan is het uurtarief € 3 + € 10 = € 13,-. Wat je dan netto overhoudt ligt eraan hoeveel recht je op allerlei aftrekken hebt.

Verschillende soorten aftrekken zijn:
www.berekenen.nl/inkomen/zelfstandigenaftrek-berekenen
www.berekenen.nl/inkomen/winstaftrek-berekenen
https://www.berekenen.nl/inkomen/startersaftrek
https://www.berekenen.nl/inkomen/arbeidskorting-berekenen
https://www.berekenen.nl/inkomen/algemene-heffingskorting-berekenen