Berekenen.nl
Geplaatst op 13 september

Schulden door corona: wat nu?

Door de coronacrisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt, onder wie veel jongeren en zzp’ers.. Velen van hen hadden geen financiële buffer en raakten daardoor snel in de schulden. En als je niks kunt betalen kunnen schulden snel oplopen. Wat kun je doen als jij in zo’n situatie terecht gekomen bent?

‘Normale’ schulden

Als je schulden maakt en weer inkomen hebt, kunnen de schuldeisers geld van je eisen door beslag te leggen op je loon. Op die manier kun je ‘gedwongen’ je schuld afbetalen. Om te voorkomen dat je niets meer overhoudt om van te leven, heeft de Belastingdienst een beslagvrije voet bedacht. Deze beslagvrije voet is afhankelijk van je situatie. Als jij schulden hebt, kun je eenvoudig deze beslagvrije voet berekenen. Dan weet je precies wat je nodig hebt om van te leven.

Schulden tijdens corona

Tijdens de coronacrisis kunnen mensen met schulden uitstel van betaling krijgen dankzij een ‘Noodknopprocedure’. Hierdoor hoeven ze hun schulden bij overheidsinstanties, zoals het UWV en de Belastingdienst, nog niet te betalen. Dit zorgt ervoor dat er een beetje ademruimte ontstaat en dat iemand met schulden niet nog dieper in de schulden komt door boetes en verhogingen. Iemand die gebruik wil maken van deze ‘noodknop’ moet zich wel aanmelden bij de schuldhulpverlening van zijn of haar gemeente. Schulden kunnen snel oplopen. Vandaar dat het kabinet mensen met schulden oproept om zo snel mogelijk om hulp te vragen door zich aan te melden bij de schuldhulpverlening in de plaatselijke gemeente.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De coronacrisis zorgt er misschien voor dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) er versneld komt. Deze wet moet voorkomen dat werknemers met schulden te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien doordat er een te groot bedrag wordt geclaimd door schuldeisers. Nu naar verwachting meer mensen te maken hebben met schulden, is deze wet dringender dan ooit.

Ontslag en WW

Als je om wat voor reden maar ook je baan kwijtraakt, is er niet direct reden voor paniek. Je kunt natuurlijk gebruik maken van de voorzieningen die er in Nederland zijn. Een van die voorzieningen is een Werkloosheidwet-uitkering. Wil je weten wat de hoogte is van je WW? Je kunt je WW eenvoudig berekenen via deze berekentool. Je kunt trouwens ook een WW-uitkering aanvragen als je een groot aantal uren werk verliest. Dankzij een WW-uitkering voorkom je dat je ineens geen loon meer hebt en daardoor in de schulden komt.

Financiële regelingen in coronatijd

Het kabinet heeft verschillende financiële regelingen samengesteld voor bedrijven en zzp’ers in Nederland om te voorkomen dat mensen onnodig in de problemen komen. Veel regelingen gaan door onder nieuwe voorwaarden, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Beide regelingen zijn verlengd tot 30 juni 2021. Voorkomen is beter dan genezen!

Als je dus door corona in de schulden dreigt te komen, trek dan direct aan de bel. Op dit moment doet de overheid er alles aan om te voorkomen dat iemand diep in de schulden belandt. Maar natuurlijk begint het oplossen en voorkomen van schulden bij jezelf. Bespreek je problemen zo snel mogelijk en voorkom dat het erger wordt.