Berekenen.nl
Geplaatst op 29 maart

Alles over meters

Wat is een meter eigenlijk? En welke berekeningen kan je er allemaal mee maken? Wij gaan het je vertellen.

De meter

De meter (symbool m) is de SI-eenheid voor lengte. SI-eenheden zijn eenheden die over de hele wereld gebruikt worden. De meter is een van de zeven SI-basiseenheden en is de basis van het metrieke stelsel. De definitie van de meter is in de loop van de geschiedenis een aantal malen veranderd, omdat door de ontwikkeling van de wetenschap de beschikbare meetmethodes nauwkeuriger werden dan de tot dan toe gebruikte standaarddefinitie. De meter is dus (op een enkele uitzondering na) niet veranderd, maar de definitie is nauwkeuriger gemaakt.

De vierkante meter en de kubieke meter

Een vierkante meter (m²) is een oppervlaktemaat in het SI-stelsel. Een vierkante meter is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 meter. De kubieke meter (m³) is een inhoudsmaat en komt overeen met de inhoud van een kubus van 1 meter lang, breed en hoog.

In Nederland en België worden het drinkwater en gasverbruik van huishoudens door water en gasmeter in kubieke meters aangegeven.

Rekenen met meters

Jij komt de meter vaak tegen in het dagelijks leven daarom zijn er ook veel berekeningen waar de meter in zit. Je hebt het vroeger vast wel op school geleerd, maar wij begrijpen natuurlijk ook wel dat dat op gegeven moment allemaal vervaagd. Daarom hebben we het nog een keer voor je op een rijtje gezet.

Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

Telkens als je een eenheid omhoog gaat doe je het getal voor de eenheid x 10
Telkens als je een eenheid omlaag gaat doe je het getal voor de eenheid : 10

Km², hm², dam², m², dm², cm², mm²

Telkens als je een eenheid omhoog gaat doe je het getal voor de eenheid x 100
Telkens als je een eenheid omlaag gaat doe je het getal voor de eenheid : 100

Km3, hm3, dam3, m3, dm3, cm3, mm3

Telkens als je een eenheid omhoog gaat doe je het getal voor de eenheid x 1000
Telkens als je een eenheid omlaag gaat doe je het getal voor de eenheid : 1000

Op deze manier kan je naar verschillende eenheden binnen de meter rekenen, maar om het jou makkelijk te maken kan je hieronder de volgende berekeningen simpel via onze site maken.

Centimeter naar decimeter omrekenen
Centimeter naar kilometer omrekenen

Cm² naar m² omrekenen
Dm² naar km² omrekenen
Dm² naar m² omrekenen

Cm3 naar mm3 omrekenen
Dm3 naar cm3 omrekenen
Dm3 naar mm3 omrekenen

Decimeter naar meter omrekenen
Decimeter naar millimeter omrekenen