Berekenen.nl
Geplaatst op 22 februari

Wat is partneralimentatie en hoe werkt het?

Alimentatie is misschien wel het moeilijkste onderwerp om over te praten tijdens een echtsscheiding. En om het nog moeilijker te maken veranderd de wetgeving ook bij jaarlijks. Wij leggen je precies uit wat je moet weten over alimentatie en deze blog.

Wat is alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage die de meestverdienende partner voor de kinderen of het levensonderhoud van de ex-partner betaalt. Gaat het om een bijdrage aan de kinderen dan gaat het om kinderalimentatie. De afspraken over kinderalimentatie worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner heet partneralimentatie. Het is goed om te weten dat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie gaat. Alleen als er na betaling van kinderalimentatie nog financiële ruimte over is, kan er partneralimentatie worden betaald.

Hoeveel partneralimentatie moet ik betalen?

De hoogte van de partneralimentatie is voor elk ex-koppel verschillend en is afhankelijk van meerdere factoren. Voor het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie spelen bijvoorbeeld de volgende vragen een belangrijke functie. Wat was het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk? Kan de betalen partij dit bedrag ook daadwerkelijk betalen? Is de ontvangende partij in staat om meer te werken? Bereken hier hoeveel jij moet betalen

Hoe lang is de partneralimentatie geldig?

Hoe lang iemand de partneralimentatie moet betalen, hangt af van het moment waarop de scheiding is uitgesproken. Sinds 2020 zijn er ook nieuwe regels. Wij zullen ze even opnoemen.

Was de scheiding opgesproken voor:

1 juli 1994, dan geldt er geen wettelijke termijn.
Na 1 juli 1994, dan is de maximale periode van partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt zowel voor de alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die door de rechter vastgesteld is.
Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen bij betrokken? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Oude of nieuwe regels?

Er zijn verschillende regels en ook veel veranderingen in de afgelopen jaren. Dit veroorzaakt veel verwarring bij mensen en daarom leggen wij je het even uit zodat iedereen het snapt. In december 2018 is de Tweede Kamer er mee akkoord gegaan om de partneralimentatie terug te brengen van maximaal twaalf jaar naar vijf jaar. Dat betekent dus dat iemand zijn ex-partner een stuk korter hoeft te onderhouden na scheiding. Dit zal, als ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, doorgevoerd worden voor alle scheidingen na 1 januari 2020. Deze verandering vindt plaats omdat nu veel ex-echtgenoten onterecht twaalf jaar alimentatie betalen, terwijl hun voormalige echtgenoot in de tussentijd allang zijn of haar eigen goed kan onderhouden. Dit is volgens de partijen die het initiatief namen voor deze nieuwe wet niet meer van deze tijd. Let wel op. Breng dit niet in verwarring met de kinderalimentatie. Dit staat er namelijk helemaal los van. Was de scheiding nou doorgevoerd op 31 december 2019? Dan gelden nog wel gewoon de oude regels. Het is erg belangrijk om hier goed op te letten. Het zou namelijk zonde zijn dat het straks verkeerd gaat.