Berekenen.nl
Geplaatst op 18 maart

Coronavirus en de uitvaartbranche

De wereld is in de ban van het coronavirus. Mensen worden geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen voor noodzakelijke dingen als boodschappen naar buiten te gaan. Dit om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De pandemie heeft grote gevolgen voor de economie, waaronder de uitvaartbranche. Ten eerste omdat het coronavirus meer slachtoffers in korte tijd eist dan normaal, maar ook omdat er maatregelen moeten worden getroffen op de begrafenissen en crematies zelf.

Maatregelen uitvaart

De uitvaartondernemingen dienen net als andere bedrijven een aantal maatregelen in acht te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Zo mogen er vaak niet meer dan 5 personen bij rouwbezoek aanwezig zijn. 24uurs-kamers zijn bij veel uitvaartondernemingen buiten gebruik, condoleancemappen worden niet meer gebruikt en de verzorging van de overledene wordt niet meer in het bijzijn van nabestaanden gedaan. In het geval van een crematie raadt het RIVM af om nabestaanden na de plechtigheid toe te laten tot de ovenruimte. Daarnaast dient het sluiten van de kist gedaan te worden door nabestaanden zonder personeel van het uitvaartonderneming óf door personeel zonder de aanwezigheid van nabestaanden. Tevens wordt er tijdelijk geen thanatopraxie meer uitgevoerd. Dit is een lichte balseming van het lichaam ter preservatie.

Geen lichamelijk contact

Het is tijdens een uitvaart niet toegestaan om lichamelijk contact te hebben met andere aanwezigen. Er mogen dus geen handen worden geschud en er mag niet worden geknuffeld. Het RIVM adviseert om anderhalve meter afstand in acht te nemen. Dit houdt in dat ook in de aula mensen met een minimale afstand van anderhalve meter van elkaar af horen te zitten.

Niet meer dan 30 aanwezigen

De branchevereniging voor de uitvaartsector (BGNU) en het RIVM hebben de pijnlijke maatregel moeten opleggen van een maximum van 30 personen per begrafenis of crematie. Deze maatregel zorgt voor veel onrust, omdat nabestaanden de beslissing moeten nemen wie wel of niet afscheid mag nemen van de overledene.

Digitale oplossingen

Normaal gesproken komt een uitvaartondernemer, na het overlijden van een dierbare, bij mensen thuis om de uitvaart te bespreken. Door het coronavirus gebeurt dat op dit moment uitsluitend telefonisch. Daarnaast mag iemand die in quarantaine zit de uitvaart niet bijwonen. Om ervoor te zorgen dat iemand toch aanwezig kan zijn bij het afscheid nemen, zorgen veel uitvaartondernemingen voor een live videoverbinding.

Maatregelen verschillen per uitvaartonderneming

De maatregelen met betrekking tot het coronavirus verschillen per uitvaartondernemer. Mocht u dus binnenkort een begrafenis of crematie bezoeken, neem dan contact op met de betreffende uitvaartondernemer om te ontdekken welke maatregelen dan genomen dienen te worden.

Uitvaartverzekering afsluiten

Op dit moment sluiten veel mensen een uitvaartverzekering af. Ook die mensen die op dit moment geen uitvaartverzekering nodig hebben sluiten er een af. Een van de opgegeven redenen hiervoor is dat mensen vinden dat nabestaanden niet voor kosten van hun uitvaart dienen op te draaien. Heb je een uitvaartverzekering of wil je een afsluiten? Bereken eenvoudig wat een uitvaartverzekering voor jou zou kosten met onze online uitvaartverzekering-bereken-tool