Berekenen.nl

Hoe bereken je bruto uurloon naar netto uurloon?

Wil je van het bruto uurloon naar het netto uurloon rekenen? Je kunt de omrekening maken door na te gaan welk bedrag je aan loonheffing betaalt. Dit is afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Ten eerste dien je rekening te houden met de belastingschaal waarin je valt. Met het eerste deel van je inkomen val je in de eerste schaal, daarna in de tweede, de derde en uiteindelijk de vierde. Naarmate je in een hogere schaal terecht komt zal de werkgever een groter deel van je bruto loon inhouden en valt het netto uurloon lager uit.

Daarnaast dien je voor het netto uurloon rekening te houden met bijvoorbeeld bijtellingen en aftrekposten, aan de hand waarvan je meer of juist minder belasting over je inkomen zal betalen. Je kunt online het netto uurloon berekenen aan de hand van het brutoloon dat je ontvangt.