Berekenen.nl
Geplaatst op 19 januari

Alle belastingtarieven van 2024

Hieronder vind je een overzicht van de belastingtarieven van 2024 op basis van de informatie van de Belastingdienst.

Btw-tarieven 2024

In 2024 gelden er verschillende btw-tarieven voor verschillende goederen en diensten. Het standaard btw-tarief blijft 21%. Daarnaast is er een verlaagd tarief van 9% van toepassing op bepaalde goederen en diensten. Voor sommige goederen en diensten geldt een 0%-tarief of een vrijstelling. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de kleineondernemersregeling (KOR) als je per kalenderjaar minder dan 20.000 euro omzet hebt. Wil je weten hoeveel BTW je inclusief of exclusief moet betalen, dan kun je de BTW hier uitrekenen.

Tarieven inkomstenbelasting 2024

De tarieven voor inkomstenbelasting in 2024 worden bepaald aan de hand van verschillende boxen. Box 1 is van toepassing op het inkomen uit arbeid. In deze box gelden belastingschijven. Voor inkomen tot €75.518 geldt een belastingpercentage van 36,97%. Voor inkomen vanaf €75.518 geldt een percentage van 49,50%. Deze tarieven zijn van toepassing op reguliere belastingplichtigen.

Voor AOW-gerechtigden gelden er aparte tarieven. Tot een inkomen van €38.098 (€40.021 voor personen geboren voor 1946) geldt een belastingtarief van 19,07%. Het tarief voor inkomen boven deze grens is gelijk aan 49,5%.

Als zelfstandige kun je profiteren van verschillende aftrekposten, waaronder de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. In 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek €3.750. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het belastbaar inkomen. Daarnaast is er de mkb-winstvrijstelling van 13,31%. Deze vrijstelling is van toepassing op het bedrag dat overblijft na aftrek van de ondernemersaftrek.

Tarieven vermogensbelasting 2024

Vermogen, zoals spaargeld of een tweede woning, valt in box 3 van de inkomstenbelasting. Per persoon geldt een heffingsvrij vermogen van 57.000 euro. Dat is de box 3-vrijstelling 2024. Het belastingtarief 2024 in box 3 is 36%. In 2023 was dat 32%