Berekenen.nl
Geplaatst op 20 november

Cijfers overgewicht bij kinderen

In het jaar 2022 had maar liefst 17% van de 2- tot 25-jarigen overgewicht, waarvan 7% ernstig overgewicht (obesitas). Met name bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar is er sprake van een sterke stijging in het percentage overgewicht, van 21% in 2014 naar 25%. Deze cijfers tonen aan dat er actie nodig is om deze trend te keren.

Oorzaken van overgewicht bij kinderen

De cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor laten zien dat een groot deel van de Nederlandse jongeren onvoldoende beweegt en een te hoge bmi heeft. Slechts 48% van de jongeren tussen de 4 en 25 jaar voldeed aan de beweegrichtlijnen. Jongeren met overgewicht en obesitas voldoen nog minder vaak aan deze richtlijnen.

Naast onvoldoende beweging, spelen ook andere factoren een rol bij het ontstaan van overgewicht bij kinderen. Het opleidingsniveau van de ouders blijkt bijvoorbeeld van invloed te zijn. Kinderen van ouders met maximaal een vmbo-opleiding hebben vaker obesitas dan kinderen van ouders met een hogere opleiding.

Daarnaast speelt ook de afkomst van de ouders een rol. Uit de cijfers blijkt dat jongeren met een Nederlandse achtergrond het laagste percentage overgewicht hebben (15%), terwijl overgewicht het meest voorkomt bij jongeren met een niet-Europese achtergrond.

Rol van genetica en omgeving

Naast beweging, opleidingsniveau en afkomst spelen ook genetische factoren en de omgeving waarin een kind opgroeit een rol bij het ontstaan van overgewicht. Kinderen hebben een verhoogde kans op (ernstig) overgewicht als minstens één ouder ook overgewicht heeft.

Oorzaak Percentage
Onvoldoende beweging 48%
Opleidingsniveau van ouders Vmbo: 25%
Afkomst Nederlandse achtergrond: 15%
Rol van genetica en omgeving Risicofactor bij kinderen van ouders met overgewicht

Gevolgen en oplossingen voor overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij kinderen kan ernstige gevolgen hebben voor zowel hun fysieke als mentale gezondheid. Op de korte termijn verhoogt overgewicht het risico op chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast kunnen kinderen met overgewicht te maken krijgen met psychische problemen, een lage zelfwaardering en sociale isolatie.

Om de negatieve gevolgen van overgewicht bij kinderen tegen te gaan, is het essentieel om effectieve oplossingen te vinden. Een van de belangrijkste oplossingen is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit omvat het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging, het bevorderen van een gebalanceerd dieet en het verminderen van de consumptie van suikerhoudende dranken en ongezonde snacks.

Naast het bevorderen van een gezonde leefstijl is het ook belangrijk om de omgeving van kinderen te optimaliseren. Scholen kunnen bijvoorbeeld gezonde voeding aanbieden in de schoolkantine en voldoende beweging stimuleren tijdens de lesuren. Daarnaast kunnen ouders een positieve rol spelen door gezonde maaltijden te bereiden en het gezin te betrekken bij sport- en beweegactiviteiten.

Verder is er ook behoefte aan bewustwording en educatie. Het is belangrijk om ouders, kinderen en professionals te informeren over de gevolgen van overgewicht en de mogelijke oplossingen. Door samen te werken en gezamenlijke inspanningen te leveren, kunnen we het tij keren en de gezondheid van onze kinderen verbeteren.