Berekenen.nl
Geplaatst op 2 juni

Meer complicaties bij zwangerschappen kort na stoppen van de pil

Onderzoek van het Radboudumc werpt nieuw licht op de relatie tussen het stoppen met de anticonceptie-pil en de kans op zwangerschapscomplicaties. Uit de studie, die meer dan 7000 zwangerschappen omvatte, blijkt dat vrouwen die binnen drie maanden na het stoppen van de pil zwanger worden, een verhoogd risico hebben op zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. Interessant is ook dat het type pil invloed kan hebben op het optreden van deze complicaties.

De anticonceptiepil is al lange tijd een populaire keuze voor vrouwen in Nederland. Het gebruik van hormonen in de pil voorkomt zwangerschap, maar het stoppen van de pil betekent niet automatisch dat de hormoonbalans in het lichaam direct weer normaal is. Om deze reden besloten onderzoekers van het Radboudumc te onderzoeken of er een verband bestaat tussen het snel zwanger worden na het stoppen met de pil en het risico op zwangerschapscomplicaties.

Zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte

Het onderzoeksteam analyseerde gegevens van meer dan 7000 zwangerschappen om de relatie tussen pilgebruik voorafgaand aan de zwangerschap en zwangerschap complicaties te onderzoeken. Van deze zwangerschappen werd bij vijftien procent vastgesteld dat de vrouwen de pil gebruikten in de drie maanden voorafgaand aan de conceptie. Opmerkelijk genoeg kwamen zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte ruim anderhalf keer zo vaak voor bij deze groep vrouwen in vergelijking met vrouwen die in die periode geen pil gebruikten.

De studie bracht ook aan het licht dat verschillende generaties van de pil verband houden met specifiek complicaties. Vrouwen die gebruikmaakten van pillen uit de eerste en tweede generatie vertoonden een hogere incidentie van zwangerschapsvergiftiging, terwijl bij vrouwen die de derde generatie pil gebruikten vroeggeboorte vaker voorkwam. Helaas waren er te weinig gegevens beschikbaar over het gebruik van de pil van de vierde generatie om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

Het is belangrijk om op te merken dat dit onderzoek slechts een associatie aantoont en geen oorzaak0gevolgrelatie bewijst. Vrouwen die zwanger willen worden, moeten altijd overleg plegen met hun zorgverlener om de meest geschikte anticonceptie- en zwangerschapsplanning opties te bespreken. Het is essentieel dat er meer aandacht wordt besteed aan het informeren van vrouwen over mogelijke risico’s en het bevorderen van een gezonde zwangerschappen volgens Radboudumc.

Andere vorm van anticonceptie

De onderzoekers van dit onderzoek benadrukken dat deze complicaties geheel zeldzaam waren, ook bij vrouwen die kort nadat ze gestopt waren met de pil zwanger raakten.

Gynaecoloog Marc Spaanderman zegt zijn mening als volgt ‘hoewel we op basis van deze studie nog niet met zekerheid kunnen vaststellen dat de pil de zwangerschap complicaties veroorzaakt, kun je een andere vorm van anticonceptie in de drie maanden gebruiken na het stoppen van de pil’.

Zwangerschap berekenen


Wil jij na dit onderzoek weten hoelang je al zwanger bent? Bereken dan nu jouw zwangerschap via onze gemakkelijke en snelle tool.