Berekenen.nl
Geplaatst op 8 januari

Hoe verandert de wegenbelasting in 2015?

De tarieven voor de rest van het verkeer lopen in een aantal gevallen een beetje op, de overheid past op die manier een correctie voor de inflatie toe. Daarnaast is het interessant om goed te kijken naar de ontwikkeling van de provinciale opcenten, het bedrag dat de provincie als extra kosten heft.

Correctie voor de inflatie en provinciale opcenten

Er vindt een inflatie voor de correctie plaats, wat betekent dat de wegenbelasting in 2015 in veel van de gevallen een paar euro hoger uit zal vallen dan een jaar eerder. In reële zin lopen de kosten daardoor niet op, omdat veel inkomens ook weer een stukje hoger zijn dan voorheen, gemiddeld zo’n 0,9%. Daarnaast stijgen de kosten voor de provinciale opcenten. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Flevoland en Overijssel houden de kosten gelijk, Friesland kiest er aan de andere kant voor de kosten met 4,2% te verhogen. Andere provincies houden de stijging beperkt, in Noord-Brabant gaat het bijvoorbeeld om maar 0,4%.

Wegenbelasting berekenen

Wil je de wegenbelasting berekenen, om na te gaan wat je het komende jaar gaat betalen, of wat een andere auto je zou kosten? Indien je het kenteken weet kun je vooraf alvast nagaan wat de kosten zullen zijn. Is het kenteken onbekend, zoals bij een totaal nieuwe auto? Dan kun je op basis van het gewicht en bijvoorbeeld de provincie waarin je woont toch een berekening maken. Op die manier krijg je een goed beeld van de wegenbelasting, die je online kunt berekenen om je alvast voor te bereiden op de kosten.