Berekenen.nl
Geplaatst op 28 oktober

Wat je niet wist over verzekeringen


Voor veel mensen zijn verzekeringen een saaie aangelegenheid. Toch zijn ze erg belangrijk en net zo goed een symbool van beschaving. Dat dat zo is blijkt wel uit de rijke geschiedenis van verzekeringen die teruggaat tot de oudheid. Door de eeuwen heen heeft het zich ontwikkeld tot de moderne vorm waar verschillende bedrijven helpen om mensen tegen verschillende risico's te beschermen.

De geboorte van de verzekeringsbranche

In de oudheid werden de eerste vormen van verzekering geregistreerd door de Babylonische en Chinese handelaren. Om het verlies van goederen te beperken, verdeelden kooplieden hun goederen over verschillende schepen die gevaarlijke handelswegen moesten bevaren. Een van de eerste gedocumenteerde methoden om verliezen te beperken, werd vermeld in de Code of Hammurabi, die werd geschreven rond 1750 voor Christus. Bij deze methode zou een handelaar die een lening ontvangt, de geldschieter een extra bedrag betalen. Dat in ruil voor de garantie dat de lening zou worden geannuleerd als de zending werd gestolen. De eersten die hun volk verzekerden waren de Achaemenische vorsten. De verzekeringsgegevens werden destijds al bij de notaris ingediend. Verzekering werd ook gebruikt voor geschenken van aanzienlijke waarde. Deze geschenken werden aan mensen van adel gegeven en door hun geschenken in een register te noteren, zouden gevers hulp krijgen van een vorst als ze in moeilijkheden verkeerden.

Verzekeringen in de klassieke oudheid en in Rome

Naarmate de oude wereld veranderde, doken maritieme leningen op met tarieven die waren gebaseerd op gunstige seizoenen om te reizen. Rond 600 voor Christus vonden de Grieken en Romeinen de eerste soorten levens- en ziektekostenverzekeringen uit. Deze verzekeringen zorgden voor gezinnen van overleden burgers. Dergelijke constructies gingen eeuwenlang in veel verschillende delen van de wereld door en in de 12e eeuw werd in Anatolië (het huidige Turkije) een soort staatsverzekering ingevoerd. Als handelaren in het gebied werden beroofd, zou de staatskas hun verliezen vergoeden.

Het ontstaan van de verzekeringspolis

Op zichzelf staande verzekeringspolissen die niet aan contracten of leningen waren gekoppeld, doken in de 14e eeuw op in Genua in Italië. Daar werd de eerste gedocumenteerde verzekeringspolis in 1347 samengesteld. In de daaropvolgende eeuwen werden zelfstandige maritieme verzekeringen gevormd. Bij dit type verzekeringen varieerden de premies op basis van unieke risico's. Met de komst van de polis zou de verzekeringswereld voorgoed zijn veranderd en vandaag de dag spreken wij daarom nog steeds van een polis.

Een belangrijke plaats in de maatschappij

Het eerste boek dat over verzekeringen werd gedrukt, werd geschreven door Pedro de Santarém en werd gepubliceerd in 1552 in Spanje. Toen de Renaissance in Europa eindigde, evolueerde de verzekering naar een veel geavanceerdere vorm. Het werd een bescherming met verschillende soorten dekking die je als consument kon afsluiten. Tot het einde van de 17e eeuw werden veel gebieden nog steeds gedomineerd door bevriende verenigingen die geld inzamelden om medische kosten en begrafenissen te betalen. Het einde van de 17e eeuw zorgde echter voor een snelle uitbreiding van de behoefte aan vrachtverzekeringen. Londen werd zo een knooppunt voor bedrijven die bereid waren de ondernemingen van vrachtschepen en koopvaardijhandelaren te verzekeren. Lloyd's of London, een van de toonaangevende verzekeraars in Londen, is nog steeds een groot verzekeringsbedrijf in de stad.

Londen: de stad van verzekeringen

Londen is ook op een ander vlak belangrijk geweest voor de verzekeringsbranche. Moderne verzekeringen zijn terug te voeren op de Grote Brand van Londen, die plaatsvond in 1666. Nadat het meer dan 30.000 huizen had verwoest, begon een man genaamd Nicholas Barbon een bouwverzekeringsbedrijf. Later introduceerde hij de eerste brandverzekeringsmaatschappij van de stad. Een ongevallenverzekering werd aan het einde van de 19e eeuw beschikbaar gesteld en leek sterk op de moderne arbeidsongeschiktheidsdekking.

Verzekeringen zijn tijdloos dus bescherm datgene wat je dierbaar is

De geschiedenis van verzekeringen is dus langer en rijker dan je zou denken. Toen de 19e eeuw aanbrak evolueerden verzekeringsmaatschappijen met levensverzekeringen en verschillende andere vormen van dekking tot de bedrijven die wij vandaag de dag kennen. Een hele lange tijd was geen enkele vorm van verzekering verplicht maar al snel werd de noodzaak ingezien van een goede verzekering. Nu is alles te verzekeren en hoewel de branche zich heeft gevestigd, is die nog steeds aan het veranderen. In de toekomst zal het daarom ook onvermijdelijke veranderen om aan de veranderende behoeften van consumenten te voldoen.