Berekenen.nl
Geplaatst op 28 oktober

Hoe zit het met de zorgverzekeringen?

Voor iedereen die achttien jaar of ouder is en in Nederland woont of werkt is een zorgverzekering verplicht. Wanneer is een zorgverzekering verplicht en welke zorgverzekering moet je verplicht afsluiten? Wij vertellen het je hier.

is een zorgverzekering verplicht?

De basisverzekering van de zorg is verplicht voor iedereen die minimaal 18 jaar is en in Nederland woont of werkt. Hiermee ben je verzekerd voor al het onderhoud van het basispakket. De basisverzekering is uit te breiden met aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen zijn geen verplichte zorgverzekering.

Welke zorgverzekering is verplicht?

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering die je in Nederland moet hebben. Denk hierbij aan basiszorg, zoals huisarts, psychologische hulp en ziekenhuiszorg. Voor een aanvullende behandeling kun je vrijwillig een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering afsluiten. Denk aan behandeling door een fysiotherapeut, vervanging van bril en contactlenzen of een tandheelkundig budget.

Wanneer is een zorgverzekering niet verplicht?

In principe moet iedereen die in Nederland woont en/of werkt een zorgverzekering hebben, maar er zijn ook unieke uitzonderingen. In bijzondere gevallen is het niet nodig om een ​​zorgverzekering af te sluiten. In onderstaande gevallen hoef je zelf geen zorgverzekering af te sluiten.

Militairen in actieve dienst
Als militair in actieve dienst heb je recht op een vergoeding voor de basis- en  aanvullende verzekeringen vanuit het Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). Zodra je gaat werken, meldt Defensie je automatisch aan voor deze verzekering. De hiervoor betaalde premie  wordt ingehouden op jouw salaris.

EU-Ambtenaren
Als je werkt voor een instelling van de Europese Unie, zoals EMA of Europol, val je onder het Joint Health Insurance System (JSIS) van de Europese Unie. Jouw gezinsleden zijn dan met jou mee verzekerd.

Gemoedsbezwaarden
Als je vanwege jouw levensovertuiging geen zorgverzekering wilt afsluiten, moet je je op grond van gemoedsbezwaarde bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) inschrijven. Als Gemoedsbezwaarde betaal je de bijdragevervangende belasting in plaats van de zorgverzekeringspremie. Dan hoef je dus geen zorgverzekering af te sluiten.

Online zorgverzekering berekenen

Online kun je gemakkelijk je zorgverzekering berekenen, zowel de basisverzekering als de aanvullende beurs. Het is ook mogelijk om ze apart van elkaar af te sluiten. Door zelf te berekenen welke zorgverzekering het meest voordelig is, valt er jaarlijks veel geld te besparen. Jij weet immers hoe vaak jij naar het ziekenhuis, de fysio of de tandarts moet. Het is alleen al de moeite waard om het zelf te berekenen om uit te zoeken of het verstandig is om een aanvullende verzekering af te sluiten of dat het voordeliger is om de extra kosten zelf te bekostigen. Met name bij de tandarts worden er veelal onnodige dekking afgesloten, maar ook de dekking voor spoedeisende hulp in het buitenland hoeft niet altijd nodig te zijn. Je betaald vooralsnog eerst je eigen risico. Als je namelijk maar één keer naar de spoedeisende hulp in het buitenland gaat, betaal je de eerste 385,- euro alsnog zelf.