Berekenen.nl

Graag het verzamelinkomen berekenen

Graag verzamelinkomen berekenen.
Loon €3105 is parttime loon. Pensioenpremie is €189. Mobiliteitsbudget €300. Reiskosten €200.
Bedragen zijn per maand

Vraag gesteld door: Emie
Reageer jij op deze vraag?

Mereld: Emie, Pensioenpremie wordt niet verrekend met je verzamelinkomen enreiskosten ook niet. Mobiliteitsbudget kan ik niet helemaal goed inschatten maar ik lees dat dit gewoon als inkomen wordt geteld. Dan is het dus €3105,- x 12,96 (incl vakantiegeld) + 12 x € 300,-. Dan kom je uit op € 46.840,80 aan verzamelinkomen waarover nog belasting betaald dient te worden.