Berekenen.nl
Geplaatst op 15 september

Ouders laten kinderopvang vaker links liggen

Op die manier lijkt de kinderopvang steeds verder ten onder te gaan aan de hoge kosten die er de afgelopen jaren zijn ontstaan. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een eigen rapport.

Kosten stijgen en meer ouders werkloos

Moeders die eind 2011 nog gebruik maakte van de opvang voor de kinderen werken gemiddeld genomen nu 1,6 uur minder. Ook de vaders werken nu iets minder, al is de afname bij hen kleiner. Ook het aantal kinderen dat in aanmerking kwam voor toeslag nam af, van zo’n 120.000 nieuwe kinderen in 2011, tot maar 94.000 in 2013. Bij de buitenschoolse opvang nam het aantal nieuwe kinderen af van 91.000 naar 76.000. Aan de andere kant nam de uitstroom juist toe, waardoor het aantal kinderen in de opvang de laatste jaren sterk afneemt.

Zelf de kosten berekenen

Wil je zelf de kosten berekenen van de kinderopvang, of nagaan wat het oplevert om iets minder te gaan werken en zelf voor de kinderen te gaan zorgen? Dit zijn vaak ingewikkelde berekeningen, die we met onze online tools graag zo eenvoudig mogelijk maken. Bovendien kun je bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag berekenen, zodat je op basis van het inkomen precies na kunt gaan waar je recht op hebt. Het is op die manier mogelijk om de inkomsten en uitgaven per maand op een rij te zetten. Je kunt online berekenen of je de komende periode goed uit zal komen, of dat je wellicht nog ergens in de kosten dient te snijden om weer wat meer te kunnen sparen.