Berekenen.nl
Geplaatst op 7 september

Kinderopvangtoeslag; wat is het en hoe werkt het?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming vanuit de overheid aan ouders om te helpen bij het financieren van de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kun je kinderopvangtoeslag krijgen, als je aan de voorwaarden voldoet.

Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag regelen?

Via de Belastingdienst kun je kinderopvangtoeslag aanvragen, wijzigen en berekenen.

Proefberekening

Ook kun je een proefberekening maken om te kijken hoeveel toeslag je kan krijgen. Wanneer je een proefberekening maakt begin je met het kiezen van een jaartal waarin jij de proefberekening wilt maken. Daarna moet je aanklikken voor welke toeslag je een berekening wilt maken. De keuze is uit huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag. Hier kies je dus voor kinderopvangtoeslag. Let er wel op dat je definitieve aanvraag voor kinderopvangtoeslag binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat aangevraagd wordt. Hierna kies je Ja of Nee op de vraag of je een toeslagpartner hebt. Daarna komen de vragen waar je woont en of je werk hebt. Onder werk vallen ook parttime banen en zzp’ers. Hierna krijg je een vrag of je nog studeert, een re-intergratie traject volgt of een erkende inburgeringscursus. Daarna is de laatste vraag over jezelf wat je inkomen is over het jaar voorafgaand van het jaar waarin je kinderopvangtoeslag wilt berekenen.

De eerst volgende vraag is of jij en je toeslagpartner op hetzelfde adres wonen en of hij of zij ook werkt. Daarna heb je de vraag of je toeslagpartner studeert, een re-intergratie traject volgt of een erkende inburgeringscursus. Ook hier moet je invullen wat het inkomen is van je toeslagpartner over het jaar voorafgaand van het jaar waarin je kinderopvangtoeslag wilt berekenen. En hoeveel uur hij of zij werkt. Nu krijg je het kopje ‘kinderen’. De eerste vraag is of jij of je toeslagpartner 1 of meer thuiswonende kinderen heeft. En of jij of je toeslagpartner co-ouder is. Dit kan nadat een van beide ooit uit elkaar gegaan zijn en er een kind geboren is. Dan komt de vraag over hoeveel thuiswonende kinderen tot en met 14 jaar je in huis hebt wonen. Naar aanleiding van het aantal kinderen dat je invult moeten er ook geboorte gegevens ingevuld worden en worden aangegeven naar welke opvang het kind gaat, zoals dagopvang en buitenschoolse opvang. En als laatste kun je de opvang gegevens invullen voor de soort opvang, opvanguren per maand en uurtarief. En dan kun je ein-de-lijk op ‘toon resultaten’ klikken.

Het duurt even voordat je je resultaten hebt, maar er wordt wel een goede berekening gemaakt met de informatie wat je invult.

Zelf berekenen met de online tool

Wil je zelf de kosten berekenen van de kinderopvang of nagaan wat het oplevert om iets minder te gaan werken en zelf voor de kinderen te gaan zorgen? Dit zijn vaak ingewikkelde berekeningen, die we met onze online tools graag zo makkelijk mogelijk maken voor jou. Bovendien kun je bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag berekenen, zodat je op basis van het inkomen precies na kunt gaan waar je recht op hebt (proefberekening). Het is op die manier mogelijk om de inkomsten en uitgaven per maan op een rij te zetten. Je kunt online berekenen of je de komende periode goed uit zal komen of dat je wellicht nog ergens in de kosten dient te snijden om weer wat meer te kunnen sparen.