Berekenen.nl
Geplaatst op 21 augustus

Kind zonder adresgegevens heeft recht op kinderopvangtoeslag

Hij geeft aan dat de Belastingdienst in dat geval geen toeslag terug zal vorderen. De ouders krijgen altijd de kans om de onjuiste of ontbrekende gegevens bij te werken, om op die manier het recht op kinderopvangtoeslag toch aan te tonen.

€150.000 teveel aan kinderopvangtoeslag terugbetalen

De minister gaat hiermee in op een bericht van Hart van Nederland, dat melding maakte van een gezin met zeven kinderen, dat €150.000 aan teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terug moest betalen. Het gezin moest daarom noodgedwongen het eigen bedrijf opgeven en er zat niets anders op dan naar de voedselbank te gaan. Volgens het gezin wilde de Belastingdienst het geld terug, omdat het adres van de kinderen ontbrak in het contract met de kinderopvang. Volgens de minister kan dit niet de reden geweest zijn, omdat de Belastingdienst daar niet zo hard tegen op zal treden.

Kinderopvangtoeslag berekenen

Je kunt zelf de kinderopvangtoeslag voor het komende jaar berekenen, om na te gaan waar je recht op hebt. Controleer dit bovendien met de bedragen die je eventueel ontvangt, om te voorkomen dat je na verloop van tijd geld moet terugbetalen, of dat je aan de andere kant te weinig ontvangt. In Nederland kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag op het moment dat je weinig inkomen hebt, terwijl je aan de andere kant ook niet de tijd hebt om zelf doorlopend voor de kinderen te zorgen. Met name alleenstaande moeders krijgen hier geregeld mee te maken.